11 kwietnia

This is a custom heading element.

11 kwietnia 2017

PRZEŻYĆ WIELKI TYDZIEŃ ZE ŚWIĘTYM EUGENIUSZEM – WIELKI CZWARTEK – TO, CZEGO WY CHCECIE JEST TYM, CZEGO MY CHCEMY.

 Krótko mówiąc, ojciec Tempier i ja uznaliśmy, że dłużej nie należało zwlekać, w Wielki Czwartek (11 kwietnia 1816 roku) znajdując się przed rusztowaniem pięknego tabernakulum, które umieściliśmy na głównym ołtarzu kościoła misji, w nocy tego świętego dnia, z niewypowiedzianą radością złożyliśmy śluby. Przed Najświętszym Sakramentem, u stóp wspaniałego tronu, gdzie Go złożyliśmy w czasie Mszy poprzedniego dnia.

Rambert, dz. cyt., t.1, s. 187.

Eugeniusz i ojciec Tempier byli zgodni co do konieczności formalnego zaangażowania się z miłości do misji wobec Boga i bliźniego i dlatego złożyli prywatne śluby. Eugeniusz nie mówi nam, jaka była treść ślubów, jednak w oparciu o kontekst oraz o późniejsze wydarzenia wydaje się, że dotyczyły posłuszeństwa wobec Boga i siebie nawzajem w kontynuowaniu życia w komunii z Bogiem.

Bardzo ważny jest opis kontekstu sporządzony przez Eugeniusza. Był Wielki Czwartek i czas modlitwy w ciemnicy, gdzie przechowywano Komunię, którą rozdzielano podczas nabożeństwa Wielkiego Piątku. W tym okresie tę Eucharystię nazywano Mszą darów uprzednio przygotowanych. Moment refleksji nawiązuje do czasu spędzonego przez Jezusa w Ogrodzie Getsemani, kiedy zmagał się, aby nadchodzące wydarzenia przeżywać w komunii z Ojcem. Jezusowe słowa skierowane do Ojca nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, dla Eugeniusza i ojca Tempier są także obietnicą wobec Ojca i w konsekwencji kluczem do zrozumienia znaczenia oblacji.