Mocna sprawa

This is a custom heading element.

13 kwietnia 2017

Dziś wielki dzień dla wszystkich kapłanów. Wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa przez Pana Jezusa w Wieczerniku. To z pewnością okazja do złożenia życzeń wszystkim kapłanom, ale też przypomnienia bardzo ważnej prawdy.

Kapłani to szczególnie wybrane osoby, którym Chrystus powierzył ogromne zadanie i obdarzył zaufaniem. Mają być Jego wyjątkowymi naśladowcami i głosić Królestwo Niebieskie, pocieszać, i wlewać w ludzkie serca nadzieję. A wszystko to wymaga pokory, postawy służebności i siły. To mocna rzecz – przyjąć te dary i pójść tą drogą. Niech się jednak nikt nie pomyli – to także droga ogromnego szczęścia i radości! Trzymać w rękach Chrystusa, być pośrednikiem w odpuszczeniu grzechów… To mogą zrozumieć tylko kapłani, a i oni dotykają tylko wierzchołka ogromnej tajemnicy.

Jako misjonarze oblaci MN cieszymy się, że część z nas może uczestniczyć w tym sakramencie. Z okazji Wielkiego Czwartku, życzymy wszystkim kapłanom błogosławieństwa w trudach i radościach tej niesamowitej podróży! Mocna sprawa wymaga mocnej zachęty. Oto jak czyni to św. Eugeniusz de Mazenod w Przedmowie do Konstytucji i Reguł Misjonarzy Oblatów MN:

Uważaj na siebie i na naukę — pouczał św. Paweł Tymoteusza — trwaj w nich! To czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają (1 Tm 4, 16).

Jednocześnie korzystając z okazji zachęcamy wszystkich świeckich do coraz głębszego odkrywania swojego uczestnictwa w powszechnym kapłaństwie.