Coś więcej niż pustka

This is a custom heading element.

16 kwietnia 2017

Alleluja! Chrystus zmartwychwstał. Dokonało się coś nie do pojęcia przez ludzki umysł. Jezus – prawdziwy człowiek – wstaje z grobu, żeby dać nam nadzieję. Pokazuje, że po śmierci jest coś więcej niż chłód grobowej skały, ciemność i pustka. Obiecuje nam, że i my przejdziemy ze śmierci do życia. Zmartwychwstały Jezus będzie objawiać się nam jeszcze przez jakiś czas i do skutku mówić – Tak, to prawda, żyję! Potem powróci do Ojca, ale pozostanie z nami duchowo i pod materialną postacią chleba i wina.

Z okazji Wielkanocy wszystkim czytelnikom, przyjaciołom, i braciom w Chrystusie Panu, a także samym sobie – całej wspólnocie misjonarzy oblatów MN życzymy  ogromnej radości i nadziei płynącej ze zmartwychwstania Pana Jezusa. Życzmy sobie umiejętności przyjmowania tej tajemnicy, że Bóg żyje i jest wśród nas. Niech płynie z tego misyjne pragnienie dzielenia się tą Dobrą Nowiną z innymi.