19 kwietnia

This is a custom heading element.

19 kwietnia 2017

EUGENIUSZ I ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA:
W DUCHU ODWIEDZAŁEM WSZYSTKIE KOŚCIOŁY ŚWIATA, GDZIE W TEJ SAMEJ CHWILI SKLEPIENIA ROZBRZMIEWAŁY CHWAŁĄ CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO.

Eugeniusz opisuje radosne obchody Wielkanocy w seminarium:


W duchu odwiedzałem kościoły całego świata, gdzie w tej samej chwili sklepienia rozbrzmiewały chwałą zmartwychwstałego Zbawiciela. Byłem w Aix, w Rzymie, w Chinach, wszędzie spotykałem te same oznaki radości z tego samego powodu. Niezadowolony z tej jedności wszystkich chrześcijan rozsianych po całym świecie, odważyłem się za¬puścić aż do nieba. Ach!, wnet się przekonałem, że to, co mnie urzekało tutaj na ziemi, było tylko słabym echem radosnych pie¬śni, niewysłowionego szczęścia, jakie ożywiało wszystkich wybranych tego dnia, który Pan uczynił. Och!, jak wielkie jest serce chrześcijanina, ileż to rzeczy może w sobie pomieścić, najpierw wydaje się, że napełnia je drobna radość, która już się przelewa; wcale nie, ono ciągle jest zdolne pomieścić więcej, napełnione radością pragnie jeszcze, ale to nienasycenie zostanie zaspokojone dopiero w niebie.
 
List do matki, 4.04.1809, w: EO I, t. XIV, nr 50.