Święty Eugeniusz działa!

This is a custom heading element.

19 kwietnia 2017

Działa i to nie tylko w sensie duchowym! Inspirując się życiem i działalnością św. Eugeniusza de Mazenoda, grupa 18 osób mieszkających na gorzowskim Zawarciu lub związanych zawodowo z tą dzielnicą, postanowiła powołać stowarzyszenie. Chcą robić to, co robił św. Eugeniusz! Dzięki temu może on działać współcześnie bardzo praktycznie.

Większość członków organizacji to wierni Parafii pw. św. Józefa w Gorzowie Wielkopolskim. – Od wielu lat razem lub osobno podejmowaliśmy działania na rzecz lokalnej społeczności. Staraliśmy się zatroszczyć o najbardziej potrzebujących: dzieci, młodzież, osoby starsze i samotne. – piszą o sobie członkowie stowarzyszenia. – W 2013 roku postanowiliśmy sformalizować te inicjatywy, dzięki czemu mogliśmy zacząć ubiegać się o środki finansowe w postaci dotacji. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego otrzymaliśmy dnia 18 września 2013 roku.

Obejrzyj galerię kilku zdjęć i plakatów stowarzyszenia (KLIKNIJ TUTAJ).

Początkowo Stowarzyszenie miało swoją siedzibę w mieszkaniu położonym na czwartym piętrze bloku mieszkalnego. Taka lokalizacja uniemożliwiała realizację niektórych planów, np. objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych. Lata 2014 i 2015 to z jednej strony czas podejmowania różnorakich inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności (m.in. projekty dofinansowane przez Miasto Gorzów Wlkp., festyn dla mieszkańców Zawarcia, prelekcje dotyczące profilaktyki uzależnień), z drugiej zaś – intensywne działania związane z pozyskiwaniem lokalu.

Po kilku miesiącach starań, przyznano nam pomieszczenia po byłym sklepie mięsnym przy ul. Śląskiej  7a. Podzieliliśmy się na robotników oraz osoby poszukujące sponsorów, darczyńców i wolontariuszy do pracy. – wspominają stowarzyszeni. Dzięki wielkiemu wsparciu ze strony lokalnej społeczności, 4 października 2015 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Klubu Przystań za Wartą. Jego ideą jest międzypokoleniowość, czyli integracja różnych grup wiekowych poprzez działania o charakterze społecznym i ewangelizacyjnym. Nasza nowa siedziba, która wielu osobom przypomina domowy, ciepły salon, przyciąga nie tylko mieszkańców Zawarcia, ale również przedstawicieli innych dzielnic. – wyjaśniają.

W Klubie odbywają się inicjatywy o charakterze społeczno-ewangelizacyjnym. Zainteresowaniem cieszą się warsztaty rękodzieła, spotkania z zapraszanymi gośćmi (misjonarze, podróżnicy, przedstawiciele różnych zawodów), nauka języków obcych, a także spotkania Przy Studni Jakuba (wspólne rozważanie Pisma Świętego), kurs gry na gitarze, czy pojedynki w piłkarzyki. Staramy się dostosowywać naszą ofertę do potrzeb osób w różnym wieku. W okresie styczeń – kwiecień świadczymy również pomoc w rozliczaniu rocznych zeznań PIT, dzięki czemu zbieramy fundusze w ramach 1 %, które chcemy przeznaczyć na stypendia dla potrzebujących. – wyjaśnia p. Anna Jakubowska pracująca w stowarzyszeniu.

Poza działalnością Klubu Przystań za Wartą, stowarzyszenie jest inicjatorem dzieła Gaudium Vitae w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego. We współpracy ze szpitalem organizuje Pochówek Dzieci zmarłych przed narodzeniem. Najbliższa ceremonia odbędzie się 22 kwietnia. Stowarzyszenie św. Eugeniusza de Mazenoda dba również o rozwój lokalnego patriotyzmu. Od 2015 roku wydane zostały dwa numery biuletynu, na łamach którego swoimi wspomnieniami dzielą się najstarsi mieszkańcy miasta. W ubiegłym roku, z racji 65-lecia Parafii św. Józefa przygotowana była także wystawa zdjęć obrazujących jej rozwój i budowę kościoła.

Poznając Stowarzyszenie św. Eugeniusza de Mazenoda, trudno nie zauważyć podobieństwa do założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN. Mnogość działań, inicjatyw i zaangażowań to na pewno dla nich cecha wspólna!

Zapraszamy na stronę stowarzyszenia: www.eugeniusz.com.pl.