Nowenna o powołania oblackie

This is a custom heading element.

21 maja 2017

Właśnie rozpoczął się okres wzmożonej modlitwy o powołania oblackie! Po beatyfikacji bł. O. Józefa Gerarda, postanowiono, że czas między uroczystością św. Eugeniusza, a wspomnieniem bł. O. Gerarda (21-29 maja) będzie obchodzony jako tydzień modlitw o powołania do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN. Ponieważ okres ten obejmuje nie 7, ale 9 dni, z czasem przyjęła się nowa nazwa: nowenna o powołania oblackie.

W opracowaniu tekstu nowenny czytamy:

Podstawą nowego domu, aby mogła w nim następnie zamieszkać rodzina, są fundamenty. Nasz oblacki dom został zbudowany na wspólnocie założonej przez świętego Eugeniusza i Jego pierwszych towarzyszy. Tak jak każda rodzina jest otwarta na przyjęcie potomstwa, aby uwiecznić pierwotną miłość, tak samo jest obecnie w naszym przypadku, kiedy nadal na tych samych fundamentach wznosimy nasz dom, aby w ten sposób przygotować naszą przyszłość.

Oblaci, których Bóg pewnego dnia zechce powołać, aby podążali śladami świętego Eugeniusza żyją jeszcze w świecie; niektórych z nich już znamy, innych zna jedynie sam Bóg. Duch Święty przygotowuje ich serca. W ich wnętrzu są obecne indywidualne cechy, które upodabniają ich do siebie, a które w pewnym stopniu identyfikują ich z cechami i stylem właściwym naszej rodzinie. Kiedy ich spotykamy, w ich sercach coś zdaje się doskonale zgadzać z tym, co widzą w nas.

Mamy zatem zadanie i obowiązek, by w spójny i twórczy sposób rozwijać te cechy, które nas określają, gdy odpowiadamy na wezwanie Pana, który nas przynagla, aby prosić Mistrza, aby wysłał robotników na swe wielkie żniwo.
Oto tematy, które będą rozważane w kolejnych dniach nowenny:

  1. Wezwani: Historia mego powołania
  2. Zauroczeni: miłość do Chrystusa i ludzi – ludzie serca
  3. Autentyczni: autentyczność, wewnętrzna przejrzystość, umiłowanie prawdy, posłuszeństwo prawdzie – ludzie prawdy
  4. Spragnieni i zgłodniali sprawiedliwości: współczujące spojrzenie na ubóstwo człowieka i w biegu historii – oczyma Eugeniusza
  5. Przyjaciele ubogich: Słudzy miłosierdzia
  6. Pokorni: styl maryjny – Oblaci Maryi
  7. Braterscy: otwarci na dzielenie i wzajemna miłość, budowniczowie życia wspólnotwego – ludzie wspólnoty.
  8. Gorliwi: wrażliwi na powiew Ducha – oddani misji
  9. Odważni: misjonarska odwaga – Odważyć się na wszystko