Nowenna o powołania oblackie – dzień 2

This is a custom heading element.

22 maja 2017

ZAKOCHANI – Ludzie serca

Ten dzień jest poświęcony ponownemu odkryciu zakochanego serca Eugeniusza. Młodzi wiedzą, kim jest zakochany kapłan, ale także dorośli i starsi, którzy potrafili zachować młodość serca. Młodzi sami chcą wyznaczać sobie drogi, aby zaryzykować na ścieżkach ich życia, które budują w oparciu o własne nadzieje i punkty widzenia i potrafią cieszyć się tym, co robią. Są niczym wznoszące się do nieba drzewa, aby wnieść swój wkład w piękno wszechświata.

Młody Eugeniusz postępował w oparciu o miłość, co sprawiło, że Chrystus całkowicie go zafascynował. W Nim odkrył uczuciowy wymiar swego serca. Uznał wspaniałomyślność z jaką Jezus poświęcił się ludzkości, jak zabiegał o ich zbawienie, odkrył łagodność i zrozumienie, jakie okazywał ubogim i grzesznikom, swe wzruszenie wobec ludzkiego cierpienia, przez co ukazał zakochane i miłosierne serce swego Ojca.

Eugeniusz nie prosił Chrystusa o nic więcej, jak tylko o miłość i to nie tylko miłość w oparciu o ludzkie siły, ale o miłość, która jest właściwa Bogu, o miłość z sercem Boga, dzięki temu pozwolił się wewnętrznie przemienić, aby stać się wyjątkowym ojcem.

Kiedy pierwsi młodzi ludzie spotkali Eugeniusza, odkryli w nim serce całkowicie podobne do serca Jezusa. Także dzisiaj, jak on, mogą być ludźmi serca. Spotykając się z innymi, w każdym powinniśmy odkryć umiłowanego Chrystusa i Kościół, który ciągle oświeca ziemię blaskiem swego niebieskiego ojcostwa.

Modlitwa

Panie, daj nam Twojego Ducha, na mnie i na nas wszystkich wylej Twojego Ducha miłości. Panie, pomóż mi, abym uczył się od Ciebie pokory i cichości serca, który błogosławionymi nazywasz ludzi czystego serca i smucisz się widząc twych letnich przyjaciół. Zapukaj ponownie do bramy mego serca i przyjdź, aby ze mną wieczerzać (por. Ap 3, 20). Usiądź blisko mnie, niech dla ciebie otworzy się każda żyłka mego jestestwa, aby ze mnie wytrysnęły zdroje wody żywej. (por. J 7, 38). Daj mi nowe, młode i miłujące serce. Wypisz w nim Twoje prawo, aby bezwarunkowo, bezkompromisowo, zupełnie jak w czasie naszej pierwszej miłości za Tobą podążało.