Poznań: abp Gądecki poświęcił klasztorny ołtarz

This is a custom heading element.

22 maja 2017

Przewodniczący KEP, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki poświęcił ołtarz w odnowionej kaplicy domu prowincjalnego poznańskich oblatów.

– Kaplica to miejsce naszej wspólnej modlitwy. Spotykamy się tutaj kilka razy dziennie. Nabieramy tu sił do ewangelizacji. Oblaci z tego miejsca wyruszają na misje ad gentes, wyruszają, aby głosić katechezy, rekolekcje, a także ewangelizują przez środki masowego przekazu – mówi o. Marcin Wrzos OMI, redaktor naczelny „Misyjnych Dróg” i portalu misyjne.pl.

W swojej homilii abp Gądecki przedstawił zagadnienie poświęcenia ołtarza i składania ofiary w Starym Testamencie. Przewodniczący KEP zwrócił jednak uwagę, że najpełniejsza forma ołtarza pojawia się dopiero w Nowym Testamencie, a jest nią krzyż. – Najważniejszą formą ołtarza jest krzyż i każdy chrześcijanin powinien starać się podtrzymywać z nim jak najściślejszą więź – powiedział metropolita poznański. Oprócz ołtarzy materialnych są jednak również te duchowe. – Pierwszym i najważniejszym ołtarzem duchowym jest sam Chrystus, który dokonał autokonsekracji samego siebie – podkreślił arcybiskup. – Zbawiciel stał się dla nas jednocześnie kapłanem, ołtarzem oraz ofiarą – dodał abp Stanisław Gądecki.

Oblacki dom prowincjalny został wybudowany jeszcze przed wojną. Mieści się w nim administracja prowincji swoim zasięgiem obejmująca nie tylko Polskę, ale także Białoruś, Ukrainę, Turkmenistan, Madagaskar, Francję Luksemburg, Belgię, Danię, Norwegię, Szwecję oraz Wyspę La Reunion. Mieszka w nim około 30 oblatów. Jego przełożonym jest o. Krzysztof Ziętkowski, rekolekcjonista. Budynek w obecnej postaci został zaprojektowany w latach 80. przez o. Alfonsa Kupkę OMI, natomiast nowy wystrój kaplicy zaprojektował Wojciech Śpikowski. – Dziękuję pomysłodawcom, architektowi oraz wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten projekt odnowy oblackiej kaplicy – zaznaczył przewodniczący KEP.

W Polsce oblaci są obecni od 1920 r. Zgromadzenie zostało założone przez św. Eugeniusza de Mazenoda, późniejszego biskupa Marsylii, 25 stycznia 1816 r. w Aix-en-Provence. Obecnie liczy ono 3895 zakonników, w tym 311 w Polsce oraz prawie kolejnych 300 Polaków za granicą. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej są zgromadzeniem misyjnym. Ich naczelną służbą w Kościele jest ukazywanie Chrystusa i Jego Królestwa najbardziej opuszczonym, niesienie Dobrej Nowiny ludom, które jeszcze jej nie przyjęły i pomoc w odkrywaniu ich własnej wartości w świetle Ewangelii. Natomiast tam, gdzie Kościół już istnieje, oblaci kierują się do grup, z którymi ma on najmniej kontaktu.

Michał Jóźwiak