Nowenna o powołania oblackie – dzień 9

This is a custom heading element.

29 maja 2017

ODWAŻNI – Uczynić wszystko

Uczynią wszystko, aby ludzie, do których jesteśmy posłani, pobudzić do wiary lub ich wiarę ożywić i dopomóc im odkryć <<kim jest Chrystus>> (zob. K 7). W Regule z 1825 roku Eugeniusz swoje osobiste zaangażowanie podkreślił zdaniem: «Nihil linquendum inausum»: uczynić wszystko (Przedmowa do Konstytucji). Chodziło o totalne myślenie, o wykorzystanie wszystkiego, o nowe doświadczenie, o okrywanie, o sposoby postępowania dostosowane do osób, miejsc, kultur, subkultur, do których jesteśmy posłani. Chodziło także o to, aby się nie zniechęcać w obliczu trudności i odważnie stawiać czoła niebezpieczeństwom i znużeniu, jakie się spotyka. Trzeba zatem bardzo mocno wierzyć, że zostało się posłanym przez samego Jezusa Chrystusa, mieć pewność, że to właśnie przy naszym niewielkim zaangażowaniu spełnia się Jego wola. Tylko wielka miłość i wielkie zaufanie do siebie mogą wzbudzić taką pewność: nie chodzi o smak przygody lub o upór w realizowaniu swoich osobistych projektów. Tylko na przekonaniu opartym na Słowie Bożym można oprzeć misjonarską odwagę.

Modlitwa

Święci Apostołowie Pana, święty Eugeniuszu i wszyscy święci, których kochał, kiedy żyliście na ziemi zapoczątkowaliście rozmaite drogi głoszenia Królestwa, orędujcie za mną, za nami, abyśmy umieli iść tymi samymi drogami co wy, abyśmy dzisiaj z odwagą otwierali nowe drogi, aby dotrzeć do współczesnego świata, tam, gdzie Pan zechce nas posłać. Pomóżcie mi, abym za waszym przykładem, opierając się na Słowie Pana, nigdy nie stracił z oczu tego, co powinienem czynić – dobra tych, do których jestem posłany. Obym nauczył się, jak być odważnym, śmiałym, abym wiedział, jak uczynić wszystko, wierzyć, że to On w swojej Opatrzności pozwoli mi nawet dzisiaj spotkać tych, którzy pomogą mi, poprowadzą mnie, przygotują miejsce Jego spotkania z ubogimi świata, spragnionymi chleba Jego miłości.