12 czerwca

This is a custom heading element.

12 czerwca 2017

TEN SAM DUCH EUGENIUSZA WYRAŻONY W HISTORII FRANCJI CIĄGLE INSPIRUJE NAS W ROZMAITYCH KONTEKSTACH HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH.

Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami (Prolog) w specyficznym kontekście historycznym, w czasie i w miejscu. Aby zrozumieć orędzie Jezusa, najpierw musimy poznać warunki, w jakich je głosił, a następnie zinterpretować je.
Ta sama zasada ma swoje zastosowanie do osoby świętego Eugeniusza. Charyzmat, którym pewnego dnia obdarzył go Bóg realizował w specyficznym kontekście Francji swego czasu. Aby głębiej zrozumieć ten charyzmat trzeba poznać, w jaki sposób Eugeniusz wyrażał go w historii swego kraju.
Charyzmat ukazywany w codziennych rozważaniach jest taki sam i nadal nas inspiruje. To dlatego tę serię o Eugeniuszu od rozpocząłem historii Francji.
Jakże wspaniałym fundamentem dla życia Eugeniusza de Mazenoda były wydarzenia polityczne we Francji! Urodził się jako szlachcic, w pełni korzystał z dawnego ustroju, następnie musiał podzielić los dóbr skonfiskowanych przez rewolucję. Jedenaście lat wygnania, podczas którego młodzieniec, a także człowiek, który dopiero co wszedł w dorosłość został poruszony wydarzeniami we Europie. Dzięki temu, że tron objął Napoleon mógł powrócić do Francji i podjąć życie człowieka wywodzącego się z dobrej rodziny. W tej chwili zainterweniował Bóg wzywając go do poświęcenia swojego życia jako kapłan w dobie prześladowania Kościoła przez cesarza oraz religijnej ingorancji i obojętności ludzi.
Rozumiejąc kontekst historyczny pojmujemy i doceniamy nasz mazenodowski charyzmat i jego przesłanie. Zachęcam was do przejrzenia rozważań dotyczących historii Francji. (http://www.eugenedemazenod.net/fra/?p=2852).

Dopisek autora:
Seria rozważań zakończona z racji Wielkiego Tygodnia i moich wakacji rozpocznie się jutro…