16 czerwca

This is a custom heading element.

16 czerwca 2017

EUGENIUSZ I HISTORIA FRANCJI:
SEMINARZYSTA I CZARNI KARDYNAŁOWIE

Yvon Beaudoin opowiada o wydarzeniach z rzymskimi kardynałami, w których uczestniczył Eugeniusz będąc seminarzystą w Paryżu. Kardynałowie zostali pozbawieni swych insygniów i mieli prawo jedynie do czarnej sutanny:

W czerwcu 1810 roku wypędzony na prowincję Napoleon pozbawia ich purpury i konfiskuje dobra trzynastu kardynałów, którzy odmówili udziału w drugim małżeństwie z Marią Luizą, arcyksiężną austriacką. Eugeniusz wraz z wieloma seminarzystami stara się, aby zasilić kasę wyznawców wiary. 19 czerwca 1810 roku napisał do swej matki: Imperator po uwięzieniu papieża wy­pędził kardynałów, rozsyłając ich po dwóch do różnych miast imperium, pozbawiając oznak kardynalskich i konfiskując wszystkie ich dobra, a następnie skierował swój wzrok na zgromadzenie Świę­tego Sulpicjusza, które wypędził z seminarium. (EO I, t. 14, s. 186-187).

Papież ciągle odmawia kanonicznej nominacji biskupów mianowanych przez Napoleona, wiele stolic biskupich jest nieobsadzonych. W 1811 roku cesarz wzywa biskupów Francji i Italii na cesarski synod, aby zadekretować, że kanonicznej nominacji może dokonać metropolita lub senior biskupów z regionu. 17 czerwca odbywa się jedyne posiedzenie synodu, w którym jako jeden z ceremoniarzy uczestniczy Eugeniusz. To tam, w kościele Najświętszej Maryi Panny spotyka biskupa Milesiego, którego niegdyś poznał w Wenecji, który obecnie jest biskupem Vigevano. Biskupi przeciwstawiają się zamiarom imperatora, który 1 lipca rozwiązuje synod… http://www.omiworld.org/fr/dictionary/dictionnaire-historique_vol-1_n/355/napol-on-ier/