19 czerwca

This is a custom heading element.

19 czerwca 2017

EUGENIUSZ I HISTORIA FRANCJI:
NAPOLEON I NEOPREZBITER OJCIEC DE MAZENOD

Ojciec Pielorz mówi nam o odpowiedzialności Eugeniusza za seminarium w następstwie działań Napoleona:

Ksiądz Emery, nieustraszony obrońca papieża przeciwko uzurpacji imperatora nadał ton w seminarium. W czerwcu 1810 roku zdenerwowany Napoleon nakazuje mu opuszczenie seminarium, a 8 października 1811 roku wydał dekret o całkowitym rozwiązaniu Towarzystwa Świętego Sulpicjusza. Przed końcem 1811 roku dyrektorzy musieli opuścić seminarium. W ten sposób seminarium stało się seminarium diecezjalnym w Paryżu.

Sukcesywny wyjazd dyrektorów doprowadził do nominacji ich następców. Prowadzenia seminarium podjął się ksiądz Jalabert, wikariusz diecezjalny diecezji paryskiej. Ksiądz Tharin podjął się wykładów z moralnej, będący jeszcze subdiakonem ksiądz Gosselin wykładów z dogmatyki, ksiądz Teyssère, wykładów z Pisma Świętego, a ksiądz de Mazenod był mistrzem ceremonii. Kwestie ekonomicznie zlecono księdzu Lacombe. Aby całkowicie sprostać funkcji profesora i dyrektora ksiądz de Mazenod udaje się do Amiens, gdzie 21 grudnia 1811 roku z rąk biskupa Demandolxa otrzymał święcenia kapłańskie. Te funkcje sprawuje jedynie przez dziesięć miesięcy. Na początku listopada powraca do Aix, aby tam rozpocząć apostolat wśród ubogich i dusz najbardziej opuszczonych… http://www.omiworld.org/fr/dictionary/dictionnaire-historique_vol 1_s/463/saint-sulpice/