Oblaccy wolontariusze posłani na misje

This is a custom heading element.

20 czerwca 2017

W oblackim kościele parafialnym Najświętszego Serca Jezusa w Katowicach zostali posłani na misję wolontariusze misyjni. W najbliższych dniach wyjadą na Ukrainę, Białoruś, Słowację i do Peru.

Homilię podczas niedzielnej uroczystości wygłosił wicedyrektor oblackiej prokury misyjnej i redaktor naczelny „Misyjnych Dróg” oraz portalu misyjne.pl o. Marcin Wrzos OMI. Nawiązując do ewangelii wskazywał na moment w dojrzewaniu wiary uczniów, kiedy zostali posłani jako apostołowie.

„Aspostolos, znaczy posłani. Jesteście zatem już nie tylko uczniami, ale tymi, których Kościół posyła do głoszenia Ewangelii. Ważne jest słowo Kościół. Od dzisiaj w waszej ewangelizacji nie jesteście sami. Cały Kościół wspomaga was w modlitwie przed Bogiem i prosi Pana, aby Wam towarzyszył”.

Na zakończenie Mszy św. wolontariusze otrzymali od o. Marcina Wrzosa OMI krzyże misyjne, a od zgromadzonych oblatów, w tym opiekuna wolontariatu misyjnego o. Kazimierza Tyberskiego OMI, szczególne błogosławieństwo.

„Nasi wolontariusze przygotowują się do wyjazdu co najmniej od listopada. Uczestniczą w pięciu weekendowych zjazdach formacyjnych. Oprócz modlitwy, uczą się języków, biorą udział w warsztatach przygotowujących do pracy z dziećmi i młodzieżą, mają także zajęcia misjologiczne. Tegoroczną nowością dla nas jest wyjazd poza granicę kontynentu do Peru. Jest duża grupa ludzi chętnych do wyjazdu. Ciągle ktoś nowy się zgłasza” – powiedziała Maria Bartold, szefowa wolontariatu.

Podczas wolontariatu misyjnego jego uczestnicy pracują najczęściej z dziećmi na półkoloniach i koloniach. Są to głównie dzieci ulicy, pozostawione same sobie przez rodziców. Najczęściej praca realizowana jest w oblackich misjach.

Miejscem szczególnym dla oblackiego wolontariatu misyjnego jest Kokotek k. Lublińca, gdzie odbywa się formacja chętnych do wyjazdu. Wolontariusze najczęściej przez kilka lat należą najpierw do młodzieżowej wspólnoty oblackiej „Niniwa”, a po decyzji wyjazdu na misje, uczestniczą w spotkaniach wolontariatu. „Wolontariat misyjny rozwija samych wolontariuszy. Daje poczucie jedności kościoła, a także uczy kreatywności” – powiedział Paweł Florczuk, który wyjedzie na Ukrainę.

W ramach Oblackiego Wolontariatu Misyjnego „Niniwa” wyjedzie 13 osób: pięć na Ukrainę, trzy na Białoruś, dwie na Słowację, jedna do Peru. Wiek wolontariuszy waha się od 20 do 40 lat.

Oblacki Wolontariat Misyjny „Niniwa” powstał w 2004 r. z inicjatywy Magdaleny Kudełki-Lwowskiej. W pierwszych latach wolontariusze wyjeżdżali jedynie do państw bloku byłego ZSRR, szczególnie na Białoruś i Ukrainę. Każdego roku na oblacki wolontariat misyjny wyjeżdża od 10-20 osób.

mj