28 czerwca

This is a custom heading element.

28 czerwca 2017

EUGENIUSZ I HISTORIA FRANCJI: NIEPRAWNY BISKUP

Biskup Jauffret, który był biskupem Metzu, w 1811 roku bez pozwolenia papieża przez Napoleona został mianowany biskupem w Aix-en-Provence. Eugeniusz nigdy nie zaakceptował tej nieregularnej sytuacji i mówił o nim jako o biskupie Metz, a nigdy jako o biskupie Aix-en-Provence.

Takie jeszcze było to odczucie, które zdeterminowało mój wybór, bowiem po powrocie do Aix, biskup Metz, wówczas administrator diecezji zapytał mnie, co chciałbym robić. Nie było ani jednego włosa na mojej głowie, który marzyłby o wykorzystaniu mojej pozycji społecznej, aby zgłaszać roszczenia, jakie w tym czasie wszyscy uznaliby za słuszne…
Biskupowi Metzu odpowiedziałem tylko, że jedyną moją ambicją jest poświęcenia mojego życia ubogim i dzieciom. Tak więc pierwsze szlify zdobyłem w więzieniu, a moja praktyka polegała na otoczeniu się młodzieżą, którą nauczałem.

Dziennik, 31.031839, w: EO I, t. 20.

Teraz, gdy Napoleon został odsunięty od władzy, Leflon opowiada:

Ta odnowa zakłada przede wszystkim ponowne uznanie praw Stolicy Apostolskiej pogwałconych przez imperialny cezaryzm, który pretendował poddać sobie papieża. Zatem natychmiast należy je uczcić w Aix, a jednocześnie napiętnować błędy, słabości tych, którzy ich nie uznawali lub zdradzili. Zatem ksiądz de Mazenod stanowczo i zdecydowanie występuje przeciwko bezprawnie narzuconemu diecezji biskupowi Jauffretowi z Metzu i przeciwko miejscowym zwolennikom tego intruza.

J. Leflon, dz. cyt., t. II s. 11.