30 czerwca

This is a custom heading element.

30 czerwca 2017

EUGENIUSZ I HISTORIA FRANCJI: PRZECIWKO KOMPROMISOM I SŁABOŚCIOM

Fornin-Janson, kapłan i przyjaciel Eugeniusza udał się do Rzymu, a Eugeniusz nadal walczy o regularność i z ukrytymi podziałami w diecezji Aix i prosi go, aby poinformował o tym rzymskich kardynałów.

Powiedz im, że nadszedł stosowny czas, aby triumf odniosły prawdziwe zasady. W Kościele już nie potrzeba episkopalnej arystokracji ani prezbiteriańskiej demokracji. Niech wszystko będzie poddane głowie według woli Naszego Pana Jezu­sa Chrystusa.

List do Forbina Jansona, czerwiec 1814, w: EO I, t. XV, nr 125.

Leflon komentuje:

Jego prowansalska porywczość nie dopuszczała półśrodków przeciwko kompromisom i słabościom i popychała go, aby dać nauczkę rzymskim kardynałom, a nawet samemu Piusowi VII. Najprawdopodobniej ogarnęła go gorączka regionu.

J. Leflon, dz. cyt., t. II s. 10.