5 lipca

This is a custom heading element.

5 lipca 2017

EUGENIUSZ I HISTORIA FRANCJI: POWRÓT NASZYCH LEGALNYCH WŁADCÓW.

Napoleon ostatecznie został pokonany w czerwcu 1815 roku. Leflon napisał:

Upadek Napoleona nie tylko umożliwił odnowę w materii władzy papieskiej, biskupiej, kapitulnej oraz w dziedzinie władzy duchowej Kościoła, ale przywrócił pełną wolność apostolskiej działalności Kościoła. Ksiądz de Mazenod za opatrznościową uznał tę wolność, która odpowiadała wymaganiom religijnej sytuacji i jego zdobywczej gorliwości otwierała drogi, którymi już od dawna chciał podążać. Królestwo Napoleona, który stał się prześladowcą Kościoła – napisał później – neutralizowało wszystkie wysiłki, które mogli mieć nam współcześni młodzi kapłani, których gorliwość uzupełniała ich liczebny brak, gdyby wszystkie ich zamiary tak jak nasze nie zostały unieszkodliwione przez tę żelazną dłoń…

Cesarstwo zostało obalone (1814), wraz z powrotem naszych legalnych władców Kościół wyszedł z tego wielkiego kryzysu, który mogliśmy postrzegać jako nadzieję na zbawienie Francuzów i realizację kilku projektów, które nieustannie podsycaliśmy w naszym sercu przez cały czas naszej kleryckiej formacji i w trzech pierwszych latach naszego kapłaństwa» (Mémoires, w: T. Rambert, dz. cyt., t. 1, s.161)

J. Leflon, dz, cyt., t.2, s. 10-11.