7 lipca

This is a custom heading element.

7 lipca 2017

EUGENIUSZ I HISTORIA FRANCJI: UWAŻAM SIĘ ZA PODOBNEGO DO LWA, KTÓRY BEZRADNIE GRYZIE SWÓJ ŁAŃCUCH.

Wraz z restauracją Burbonów Kościół odzyskał wolność działania. Mimo wszystko we Francji było wielu niezadowolonych ze ścisłej współpracy monarchii i religii oraz obawiali się powrotu dawnego porządku, który usiłowała obalić rewolucja. Ta grupa nazywana liberałami zaczyna dochodzić do głosu w 1824 roku wraz z powołaniem na tron Karola X. Aby osłabić władzę królewską liberałowie atakują religię. W 1828 roku przegłosują dwie ustawy o nauczaniu, które bezpośrednio uderzą w Kościół. Wraz z powrotem monarchii biskupi odzyskali kontrolę nad wychowaniem religijnym w szkołach i utworzyli niższe seminaria dla chłopców ze szkół ponadpodstawowych. Ustawa z 21 kwietnia pozbawia biskupów zwierzchnictwa i nadzoru nad szkołami podstawowymi. Druga ustawa z 16 czerwca jest wymierzona w szkoły ponadpodstawowe i zabrania nauczać zakonnikom, ogranicza liczbę seminarzystów i ustala reguły, które są sprzeczne z wytycznymi biskupów.

Wobec ataków wymierzonych w Kościół Eugeniusz de Mazenod i jego wujek Fortunat, biskup Marsylii, nie mogą pozostać obojętni i starają się szukać środków, aby udzielić skutecznej odpowiedzi. Nieobecny w tym czasie w Marsylii Eugeniusz pisze do ojca Tempiera:

Jak wyrazić ból, którego doznaję na widok tak wielkich nieporządków? Ojciec, który tak dobrze po­dziela moje poglądy, to rozumie. Nie wystarczy narzekać. Trzeba byłoby sprawić, aby cała ziemia rozbrzmiała krzykiem najmocniejszych reklama­cji… uważam się za podobnego do lwa, który czuje całą swą moc, siłę i odwagę, ale który bezradnie gryzie swój łańcuch i wędzidło, które bieli swą pianą.

List do Henryka Tempiera, 24 .06.1828, w: EO I, t. VII, nr 304.