Piechotą na pielgrzymim szlaku

This is a custom heading element.

7 lipca 2017
Osadzeni z Zakładu Karnego w Iławie na pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego w Lipach.

Tradycyjnie, 1 lipca 2017 roku, wyruszyła z Iławy piesza pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Lipach koło Lubawy. Piesi pielgrzymi z Iławy, mimo tego że miejscowość ta należy do diecezji elbląskiej, już od lat zdążają do tego sanktuarium w diecezji toruńskiej, by najpierw uczestniczyć w procesji z Lubawy do Lip z Cudowną Figurą Matki Bożej, a następnie już w samych Lipach przeżyć uroczystości odpustowe. Te trwają od 1 do 2 lipca i kończą się procesją powrotu Cudownej Figury do Fary w Lubawie.

Rankiem, wyjście pielgrzymów nastąpiło o 7:30 spod „Czerwonego Kościoła”, aby następnie pod „Białym Kościołem”, po błogosławieństwie, wyruszyć dalej na pielgrzymi szlak. Dla pięciu osadzonych wyjście z zakładu karnego nastąpiło już wcześniej, gdyż tradycją lat ubiegłych kapelan więzienny o. Tadeusz Rzekiecki OMI, zabrał wyznaczoną grupę i przywiózł na miejsce wymarszu pielgrzymki. Formalną opiekę nad więziennymi pielgrzymami na trasie sprawował, podobnie jak w latach minionych, o. Robert Wawrzeniecki OMI, superior domu zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Iławie.

Trasa pielgrzymkowa wiodła przez Rodzone, Sampławę, Targowisko najpierw do Lubawy. Po drodze na postoju na parkingu leśnym druhowie strażacy z OSP w Targowisku dostarczyli wszystkim wodę mineralną, by jednocześnie poinformować, że czekają z grochówką w swojej remizie strażackiej w Targowisku. Zanim jednak pielgrzymi tam dotarli, stanęli jeszcze na jednym postoju w Rodzonym.

Po dłuższym postoju w remizie strażackiej, posileniu się oraz spotkaniu w czasie posiłku grup pielgrzymkowych z Sampławy i Jamielnika, pielgrzymi ze śpiewem na ustach i modlitwą w intencji strażaków i wszystkich, którzy przygotowali posiłek w remizie strażackiej, wyruszyli w dalszą drogę. W ten sposób cała grupa dotarła do Lubawy, gdzie przed głównymi uroczystościami była jeszcze chwila odpoczynku.

Po uroczystych nieszporach w kościele św. Anny w Lubawie, rozpoczęła się procesja z Cudowną Figurą Matki Bożej do Lip, w której uczestniczyło kilka tysięcy osób. Tam została też odprawiona Msza święta pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Suskiego z Torunia. Zaś po zakończonej Eucharystii osadzeni, którzy uczestniczyli w pielgrzymce, autobusem PKS udali się do Iławy, gdzie przy „Białym Kościele” zakończył się pielgrzymkowy szlak i bezpośrednio spod świątyni powrócili oni w więzienne mury.

Warto jeszcze zaznaczyć, że osadzeni z naszej jednostki przeżywali ten czas razem z innymi pielgrzymami, ale także angażowali się w niesienie krzyża pielgrzymkowego oraz pomoc w kierowaniu ruchem, by kolumna piesza bezpiecznie dotarła do celu.

W tym miejscu szczególne podziękowania kierujemy do służb mundurowych: Dyrekcji Zakładu Karnego w Iławie za umożliwienie więźniom udziału w tym szczególnym wydarzeniu; Druhów Strażaków z Targowska za ich troskę o grupę pielgrzymkową oraz policji, która w newralgicznych momentach zabezpieczała przejście pielgrzymów przez ruchliwe skrzyżowania w Iławie i Sampławie.

Źródło: www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-ilawie-piechota-na-pielgrzymim-szlaku

(rw)