11 lipca

This is a custom heading element.

11 lipca 2017

EUGENIUSZ I HISTORIA FRANCJI: NIE WYSTARCZY NARZEKAĆ. TRZEBA SPRAWIĆ, ABY CAŁA ZIEMIA ROZBRZMIEWAŁA KRZYKIEM NAJGŁOŚNIEJSZYCH PROTESTÓW.

Wobec praw z 1828 roku, które ograniczały rolę Kościoła w zakresie wychowania katolickiego, utrudniały pracę niższych seminariów i doprowadziły do wygnania jezuitów, Eugeniusz przechodzi do działania:

Zarządzenie, które przez wypędzenie jezuitów pozbawia wszystkie rodziny chrześcijańskie w królestwie jedynego sposobu, jaki im pozostawał, wychowania swych dzieci w zasadach naszej świętej religii i ustrzeżenia ich obyczajów od strasznej zarazy, jaką propagują kolegia uniwersyteckie, jest publicznym występkiem, który ma tylu wspólników, ilu będzie miało aprobujących.

Sprawy były jeszcze bardziej skomplikowane, gdyż autorem tych prawd był jeden z katolickich biskupów zasiadający w rządzie:

Skandal wynikający z faktu, że biskup kontrasygnuje to zarządzenie i prowokuje je przez oburzające sprawozdanie, jest także zamachem, za który również nie łatwo będzie zadośćuczynić. Jak wyrazić ból, którego doznaję na widok tak wielkich nieporządków? Ojciec, który tak dobrze po­dziela moje poglądy, to rozumie. Nie wystarczy narzekać. Trzeba byłoby sprawić, aby cała ziemia rozbrzmiała krzykiem najmocniejszych reklama­cji.

List do Henryka Tempiera, 24 .06.1828, w: EO I, t. VII, nr 304.

W Marsylii Eugeniusz udziela odpowiedzi razem ze swoim wujkiem i za jego pośrednictwem. Natomiast w Aix, gdzie oblaci wywierali większy wpływ, Eugeniusz jako Superior Generalny wielokrotnie publicznie wypowiada swe poparcie dla jezuitów.