Radio Kielce o partnerstwie na Świętym Krzyżu

This is a custom heading element.

11 lipca 2017
Autor: Marlena Płaska

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej na Św. Krzyżu podpisali porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. Umowa wynika z dotychczasowych wspólnych działań w zakresie np. badania dziedzictwa kulturowego Św. Krzyża i upowszechniania historii o tym miejscu. Porozumienie stanowi ważny etap w dalszych relacjach między uczelnią i sanktuarium i jest prawną podstawą kolejnych wspólnych inicjatyw na różnych płaszczyznach.

Współpraca może być bardzo cenna podczas planowanego tworzenia na Świętym Krzyżu Świętokrzyskiego Instytutu Dialogu Kultur i Religii - mówi superior klasztoru o. Zygfryd Wiecha OMI. Powstanie on po uporządkowaniu spraw własnościowych klasztoru, w ramach muzeum, które będzie przybliżać historię tego miejsca. W pomieszczeniach, które klasztor chce odzyskać od Świętokrzyskiego Parku Narodowego odtworzona zostałaby dawna Biblioteka świętokrzyska i skryptorium. Jest to też inspiracja do stworzenia Szkoły Kaligrafii. Na UJK są osoby, które posiadają odpowiednią do tego wiedzę. Cenne byłoby tu wsparcie np. Instytutu Sztuk Pięknych.

Wspólne projekty uczelni i Świętego Krzyża są już realizowane. Powstają np. publikacje poświęcone historii i znaczeniu św. Krzyża. Uczelnia prowadzi też projekt związany z odtworzeniem katalogów Biblioteki Świętokrzyskiej. W planach jest pozyskanie pieniędzy na cyfrowe odzyskanie dawnych zbiorów. Uczelnia jest też zainteresowana planami oblatów dotyczącymi stworzenia muzeum – mówi prof. Jacek Semaniak, rektor UJK. Uczelnia bardzo pozytywnie ocenia koncepcję stworzenia przestrzeni, która będzie przyciągać nie tylko pielgrzymów i turystów, ale także osoby zafascynowane historią. UJK jest zainteresowane współpracą przede wszystkim przy stworzeniu wirtualnej Biblioteki Świętokrzyskiej i centrum konferencyjnego.

Dotąd wielu naukowców z uniwersytetu indywidualnie angażowało się w sprawy Świętego Krzyża. Przykładem jest prof. Krzysztof Bracha, który co dwa lata prowadzi Debaty Świętokrzyskie. Według niego, to miejsce nadal nie jest w pełni odkryte. Wiele niewiadomych dotyczy nowożytnych dziejów klasztoru, wydarzeń z przełomu XVIII i XIX wieku. Ciągle uzupełniana jest też wiedza o czasach poniżenia klasztoru w XIX i pierwszej połowy XX wieku. Ciągle trwa też gromadzenie wiedzy o Bibliotece Świętokrzyskiej, z której większość zbiorów spłonęła w Warszawie podczas II Wojny Światowej. Naukowcy poszukują też pochodzących stąd, zachowanych ksiąg, które są rozproszone po całym kraju.

Świętokrzyski Park Narodowy, który planuje przenieść Muzeum Przyrodnicze z części zabudowań klasztornych na Świętym Krzyżu i zwrócić pomieszczenia oblatom wybrał już lokalizację inwestycji. Ma ona powstać w Nowej Słupi, na działce Świętokrzyskiego Parku Narodowego, przy wejściu na Drogę Królewską. Dyrekcja Parku już wystąpiła do gminy z wnioskiem o warunki zabudowy.

Źródło: www.radio.kielce.pl / Marlena Płaska

(kz)