21 lipca

This is a custom heading element.

21 lipca 2017

PROŚBA PRACOWNIKÓW, ABY NA PODBITYCH TERENACH KRZEWIĆ WIARĘ.

W tych okolicznościach biskup Marsylii okazał o wiele większy pośpiech niż jego bratanek. Już 11 lipca, Eugeniusz bez konsultacji z nim, proponuje ministrowi spraw zagranicznych wyjazd Oblatów Maryi Niepokalanej do Algierii.

Napisał, że bardzo gorąco proszą mnie, abym u Waszej Ekscelencji postarał się o łaskę zrozumienia dla robotników, którzy pojadą głosić wiarę na te podbite terytoria, dodał, iż żadna wspólnota nie byłaby w stanie zaangażować się w to wielkie dzieło, nasze ciągłe kontakty z Algierem, łatwość, że w Marsylii można nauczyć się języka arabskiego i rozmawiać z rdzennymi mieszkańcami kraju z racji wielkiej ilości mieszkańców Lewantu mieszkających w naszym mieście, wszystko przemawia, aby im powierzyć to święte przedsięwzięcie. Nazajutrz w prawie identycznych słowach do księcia de Polignac (premier i minister spraw zagranicznych  Francji) biskup Fortunat skierował taką samą prośbę. 15 lipca polecił, aby w kolejną niedzielę 18 lipca w katedrze odprawiono dziękczynne Te Deum.

J. Leflon, dz. cyt., t. 2, s. 351.

Rewolucja, która kilka tygodni wcześniej wybuchła w Paryżu, zniweczyła te misyjne plany. Minie 19 lat zanim oblaci w 1849 roku udadzą się na misje do Algierii.