List ojca generała na Rok Powołań Oblackich

This is a custom heading element.

15 sierpnia 2017

Publikujemy pełen energii i nadziei list ojca generała Louisa Lougena OMI dotyczącego zainicjowania Roku Powołań Oblackich. Zapraszamy do pełnej lektury listu.

Drodzy Bracia,
oblaci i wszyscy nasi bracia i siostry stowarzyszeni w oblackim charyzmacie.

Radosnego święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny!

W ciągu ostatnich lat z różnych Regionów Zgromadzenia dotarł do nas głos wielu młodych oblatów żywiących troskę o naszą przyszłość. Członkom Zarządu Generalnego jasno przedstawili pragnienie, aby ich wspierać i wskazać kierunek ich wysiłkom. Rzeczywiście starają się odnowić sposób pozyskiwania nowych członków. Otwarcie mówią o umiłowaniu naszego charyzmatu, o ich pragnieniu zapraszania nowych członków, także wtedy, gdy stawiają czoła zniechęceniu i krytyce współbraci oblatów, którzy przystają, a nawet usprawiedliwiają brak zainteresowania młodych życiem zakonnym i misjonarskim.

Również kilku starszych Oblatów zapragnęło odnowionego zaangażowania w duszpasterstwo powołań. Mówią o głębokim przekonaniu, że Bóg nawet w najbardziej krytycznych sytuacjach jest w stanie wzbudzić powołania. Pamiętacie o skale, w którą uderzył Mojżesz! Są przekonani, że Duch Święty nadal pociąga młodych ludzi, aby jako Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej zechcieli pójść za Jezusem.

Na kanwie tych słów 8 grudnia 2013 roku napisałem list do Zgromadzenia o duszpasterstwie powołaniowym. Oblaci poczuli się wezwani, aby zrobić krok naprzód, aby zwracać uwagę na troskę o powołania. Jednym z pierwszych owoców działania Ducha Świętego był Rok Powołaniowy 2015-2016 w Regionie Ameryki Łacińskiej. To pierwszy i do chwili obecnej jedyny Region w naszym Zgromadzeniu, w którym zorganizowano rok powołaniowy a także kongres dla całego Regionu. Gratulacje!

Kolejnym owocem był pierwszy kongres powołaniowy na poziomie całego Zgromadzenia, który w lipcu ubiegłego odbył się w Aix. Uczestniczyło w nim 32 Oblatów z całego świata. Bardzo piękny i znaczący był temat tego kongresu: Chodźcie, a zobaczycie (J 1, 39): Skupieni na radości i wspaniałomyślności naszego oblackiego życia. Uczestnicy tego kongresu wezwali Zgromadzenie do poświęcenia jednego roku kwestii powołań. To natchnienie Ducha Świętego zostało dobrze przyjęte przez Kapitułę generalną z 2016 roku, która w oparciu o rekomendację Kongresu o Powołaniach Oblackich poleciła nowo wybranej Administracji Generalnej, aby w czasie jej urzędowania ogłosić rok powołań oblackich (nr  28.4).

W odpowiedzi na to wezwanie Kapituły generalnej od 8 grudnia 2017 do 25 stycznia 2019 roku ogłaszam Rok Powołań Oblackich. Jego temat jest taki sam jak Kongresu o Powołaniach Oblackich z 2016 roku: Chodźcie, a zobaczycie (J 1, 39): Skupieni na radości i wspaniałomyślności naszego oblackiego życia. Ten Rok Powołań Oblackich poprze i znajdzie poparcie w apelu papieża Franciszka do obchodów roku poświęconego młodzieży, wierze i rozeznaniu powołań. Rzeczywiście, w osobistym przesłaniu, jakie do nas skierował 7 października 2016 roku podczas audiencji dla uczestników Kapituły Generalnej, uzmysłowił nam konieczność zaangażowania się w duszpasterstwo powołań w świetle potrzeb Kościoła: Praca, którą należy wykonać, aby to wszystko się dokonało (Kościół dla wszystkich) jest ogromna, a wy także macie do zaoferowania wasz specyficzny wkład… Dzieło misji zdaje się każdego dnia powiększać… To dlatego jesteście koniecznie potrzebni wraz z waszą misjonarską odwagą, waszą dyspozycyjnością, by wszystkim nieść Dobrą Nowinę, która wyzwala i daje pociechę. (Akta, przemówienie Ojca Świętego Franciszka). Czyż te słowa i całe przesłanie nie rodzą wrażenia, że papież Franciszek nie zdaje się sądzić, że skończyliśmy naszą pracę, że możemy zdjąć nasze krzyże i odpłynąć w przeszłość. Kościół liczy na nas, aby odpowiedzieć na potrzeby współczesnych ubogich i zapisać nowe karty w historii ewangelizacji!

Rok Powołań Oblackich będzie koordynował ojciec Cornelius Ngoka OMI, jako Asystent Generalny do spraw formacji. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest ojciec Antoni Bochm, Radny Generalny na Europę, któremu będzie pomagał ojciec Guillaume Muthunda, Radny Generalny na Afrykę i Madagaskar. Kolejne informacje otrzymacie później. Proszę, aby każda jurysdykcja zaczęła się owocnie zastanawiać i podjęła pracę, aby ten rok był dynamiczną odnową naszego zaangażowania w duszpasterstwo powołaniowe. Z pewnością bardzo właściwym sposobem rozpoczęcia Roku Powołań Oblackich byłoby stworzenie w każdej jurysdykcji specjalnego Komitetu ds. Roku Powołań, który pracowałby razem z liderami jurysdykcji.

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wspominamy szczególną łaskę, jaką otrzymał święty Eugeniusz 15 sierpnia 1822 roku. Ta łaska uwolniła go od obaw dotyczących przyszłości jego małej grupy misjonarskiej i dała mu pewność, że fundacja nie była jedynie owocem jego kalkulacji, ale rzeczywiście dziełem Ducha Świętego. Zyskał pewność, że nasze drogie Stowarzyszenie będzie źródłem wielkiej świętości dla nas i źródłem dobrodziejstw dla Kościoła. Rok Powołań Oblackich zawierzamy Maryi Niepokalanej, wzorowi i strażniczce naszego życia konsekrowanego. Niech Jej świadectwo zrodzi w nas głęboką wiarę i pewność, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jej modlitewna obecność wśród nas sprawi, że Rok Powołań Oblackich będzie wydarzeniem pełnym Ducha, który nas otworzy na zdumiewające perspektywy i napełni nas bezkresną nadzieją.

Już teraz chciałbym wam wyrazić moją wdzięczność za wasze wspaniałomyślne i serdeczne zaangażowanie w Rok Oblackich Powołań.

Cały wasz w Jezusie Chrystusie i Maryi Niepokalanej

Ojciec Louis Lougen OMI
Superior Generalny

W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia 2017 roku.

[Tłum.: O. Roman Tyczyński OMI]

(kz)