18 sierpnia 2017

This is a custom heading element.

18 sierpnia 2017

ZBYT WIELE USTĘPSTW PROWADZI DO ZAPOMNIENIA REGUŁY

Po drodze do Szwajcarii Eugeniusz zatrzymał się w Notre-Dame du Laus, gdzie przeprowadził wizytację kanoniczną. Rok wcześniej o spotkanie z Superiorem Generalnym poprosił 26. letni wówczas Hipolit Guibert. Miał pewne trudności z członkami wspólnoty, którzy nie respektowali tego, co nakazywała oblacka reguła, a on był zmuszony iść na ustępstwa.


Eugeniusz swym niezadowoleniem w tej kwestii podzielił się ze swoim powiernikiem Henrykiem Tempier:

Nigdy nie są potrzebne tego rodzaju pobłażliwości. Przez jakiś czas toleruje się, a następnie zapomina się o wymaganiu zachowania przepisu i w ten sposób bywają wprowadzane nadużycia

List do Henryka Tempiera, 11.07.1830, w: EO I, t. VII, nr 347.

… Niezawodnie o. Guibert ma lepszego ducha naszego powołania niż ktokolwiek inny w jego domu. Mógł on zgrzeszyć formą, ale w gruncie rzeczy ma rację.

Eugeniusz udając się do Szwajcarii kilka dni spędził w Notre-Dame du Laus i rozwiązał sytuację, bowiem zachowywanie Reguły było konieczne dla życia i rozwoju posługi misjonarzy.

Mając tylko trzy dni do spędzenia w tej wspólnocie, mu­siałem działać z mieszaniną łagodności i stanowczości.

List do Henryka Tempiera, 26.07.1830, w: EO I, t. VII, nr 349.