23 sierpnia 2017

This is a custom heading element.

23 sierpnia 2017

TRZEBA PRZYSWOIĆ SOBIE NASZEGO DUCHA I ŻYĆ TYLKO NIM.

Trzeba przyswoić sobie naszego ducha i żyć tylko nim… Jak w Stowarzyszeniu jest wspólny strój i wspólne Reguły, tak samo musi być wspólny duch ożywia­jący to szczególne ciało.

List do Hipolita Guiberta, 29.07.1830, w: EO I, t. VII, nr 350.

Eugeniusz ciągle zwracał uwagę na wierność duchowi, którego dał nam Bóg.

Mój pierwszy towarzyszu, od pierwszego dnia naszego zjednoczenia ojciec pojął ducha, który powi­nien nas ożywiać i którego powinniśmy przekazać innym; ani na chwilę ojciec nie zboczył z drogi, którą postanowiliśmy kroczyć; wszyscy w Sto­warzyszeniu o tym wiedzą i liczą na ojca tak jak na mnie.

List do Henryka Tempiera, 15.08.1822, w: EO I, t. VI, nr 86.

Ten duch jest szczególną ewangeliczną inspiracją, którą Bóg przekazał Eugeniuszowi w pewien Wielki Piątek. Ona stała się centrum i osią całego jego i naszego życia.

Konstytucje i Reguły proponują każdemu oblatowi sposoby kroczenia śladami Jezusa Chrystusa. Czerpią one natchnienie z charyzmatu przeżytego przez Założyciela i jego pierwszych towarzyszy. Otrzymały też oficjalne zatwierdzenie przez Kościół. W ten sposób pozwalają one każdemu ocenić jakość swojej odpowiedzi na otrzymane wezwanie i stać się świętym.