24 sierpnia 2017

This is a custom heading element.

24 sierpnia 2017

CI, KTÓRZY TEGO NIE ZROZUMIELI SĄ WŚRÓD NAS JAKBY ZWICHNIĘTYMI CZŁONKAMI.

Trzeba przyswoić sobie naszego ducha i żyć tylko nim… Ci, którzy tego nie zrozumieli z powodu braku odprawienia dobrego nowicjatu, są wśród nas jakby zwichniętymi człon­kami. Sprawiają cierpienie całemu ciału, a sami nie czują się dobrze. Ko­niecznie muszą znaleźć swoje miejsce.

List do Hipolita Guiberta, 29.07.1830, w: EO I, t. VII, nr 350.

Co sprawia, że jestem oblatem? Co sprawia, że jestem prawdziwym członkiem mazenodowskiej rodziny? To nie praca, jaką wykonujemy, jakikolwiek sukces lub pomoc, jaką niesiemy ubogim, ale to życie duchem, który pochodzi od świętego Eugeniusza, wyrażonego w naszych Konstytucjach i Regułach. Inaczej ryzykujemy, że będziemy rozproszonymi kapłanami lub klubem dobroczynnych pracowników oderwanych od tego, czego oczekuje od nas Pan.

Przez swą oblację każdy oblat bierze odpowiedzialność za wspólne dziedzictwo Zgromadzenia, wyrażone w Konstytucjach i Regułach oraz w naszej rodzinnej tradycji. Wzywa się go, aby pozwolił się prowadzić przez te normy w twórczej wierności spuściźnie przekazanej przez świętego Eugeniusza de Mazenoda.