25 sierpnia 2017

This is a custom heading element.

25 sierpnia 2017

ZWORNIKIEM WSZYSTKIEGO JEST MIŁOŚĆ

Reasumując obowiązek życia zgodnie z regułą Eugeniusz ukazuje miłość jako cement, który spaja oblacką rodzinę:

Miłość jest osią, wokół której toczy się całe nasze życie.

Źródłem miłości jest Bóg, a nasze wezwania to oddanie wszystkiego Bogu poprzez pełną miłości oblację.

Miłość, jaką musimy mieć do Boga, kazała nam wyrzec się świata i oddała nas na Jego chwałę przez wszelkie ofiary, nawet gdyby miała to być ofiara z naszego życia.

Wyrazem tej miłości oblata do Boga jest nasza konsekracja zakonna:

Aby być godnymi tego Boga, któremu się poświęciliśmy, złożyliśmy ślub rezygnacji z siebie przez posłuszeństwo, z bogactwa przez ubóstwo, z przyjemności przez czystość.

Eugeniusz podkreśla, że poza naszym osobistym wyrzeczeniem poprzez posłuszeństwo, dużo do życzenia pozostawia nasz sposób życia.

Nie muszę się skarżyć na ten ostatni artykuł, mało mam do powiedzenia o artykule drugim, ale pierwszy przez niektórych nie jest zrozumiany. Stąd pochodzi nieporządek, nad którym musiałem ubolewać. Nie ustawajmy zastanawiać się nad tym tak ważnym punktem; jak niedoskonałymi zakonnikami jesteśmy, przestrzegając go tak niedoskonale jak dotychczas.

List do Hipolita Guiberta, 29.07.1830, w: EO I, t. VII, nr 350.

Miłość w posłuszeństwie, ofiara z nas samych dla Pana i dla bliźnich sprawia, że rzeczywiście jesteśmy zakonnikami. To skądinąd nie odnosi się tylko do zakonników. Co to znaczy dl anas jako dla członków mazenodowskiej rodziny? Wszyscy, których jednoczy charyzmat są wezwani do tej ofiary (oblacji), niezależnie od stanu naszego życia. Umiłowanie ofiary jest zawiasem naszych relacji i działania…, cementem, który spaja pośród nas mazenodowską duchowość.

Wezwanie i obecność Pana wśród oblatów dzisiaj, jednoczy ich w miłości i posłuszeństwie, aby na nowo przeżywać jedność Apostołów z Jezusem, jako też ich wspólną misję w Jego Duchu.

K 3