28 sierpnia 2017

This is a custom heading element.

28 sierpnia 2017

OBLACJA I ŻYCIE W ZAKŁAMANIU

Będziesz miłował Pana, Boga Twego z całego swego serca… a bliźniego swego jak siebie samego. To słowa Jezusa. Eugeniusz przyjął je jako swoje i także my je przyjmujemy używając terminu oblacja, bowiem nasze życie jest całkowitym poświęceniem się Bogu i ślubie dla bliźnich:

Również miłość bliźniego stanowi istotną część naszego ducha…

Dodaje jeden warunek:

Praktykujemy ją najpierw wśród siebie, kochając się jak bracia

List do Hipolita Guiberta, 29.07.1830, w: EO I, t. VII, nr 350.

Jeżeli nie potrafimy żyć miłością między sobą, to nie mamy nic do zaoferowania światu poza podwójnym kłamstwem: Rób to, co ci mówię, ale nie rób tego, co ja robię w moim życiu osobistym i w mojej wspólnocie.
Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. 1 J 4, 20.