29 sierpnia 2017

This is a custom heading element.

29 sierpnia 2017

NIE SZUKAJ WINY ALE LEKARSTWA

Również miłość bliźniego stanowi istotną część naszego ducha. Prak­tykujemy ją najpierw wśród siebie, kochając się jak bracia

Eugeniusz opisuje, jak wyrażać tę braterską miłość. Przed wszystkim poprze staranie umacniania ducha jedności między nami:

traktując nasze Stowarzyszenie nie inaczej niż jako rodzinę najbardziej zjednoczoną wśród rodzin istniejących na ziemi

Praktyczny sposób, aby to osiągnąć:

ciesząc się z cnót, talentów i innych przymio­tów, jakie posiadają nasi współbracia, tak jakbyśmy je posiadali my sami, znosząc z łagodnością drobne niedociągnięcia, jakich niektórzy jeszcze nie przezwyciężyli, pokrywając je płaszczem najszczerszej miłości itd.

List do Hipolita Guiberta, 29.07.1830, w: EO I, t. VII, nr 350.

Jakże smutne jest, że zanim zaczniemy szukać dobra, to szukamy winy w swoim bliźnim. Dobrej rady udzielił Henry Ford: Nie szukaj winy, ale lekarstwa.