30 sierpnia 2017

This is a custom heading element.

30 sierpnia 2017

JESTEŚMY TYLKO SŁUGAMI TEGO, CO OTRZYMALIŚMY I PRZEŻYLIŚMY.

Również miłość bliźniego stanowi istotną część naszego ducha. Prak­tykujemy ją najpierw wśród siebie, kochając się jak bracia…

Jako rodzina misjonarska, wszystko, co czynimy czy mówimy jest refleksją i owocem naszego życia wspólnotowego.

okazujemy miłość pozostałym ludziom, uważając się jedynie za sługi Ojca rodziny, których obowiązkiem jest ochraniać, pomagać i zbierać Jego dzieci przez jak najgorliwszą pracę, wśród utrapień, wszelkiego rodzaju prześladowań, bez oczekiwania na inną nagrodę niż ta, którą Pan obiecał wiernym sługom, godnie wypełniającym swoje posłannictwo.

List do Hipolita Guiberta, 29.07.1830, w: EO I, t. VII, nr 350.

Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”». Łk 17, 9-10