31 sierpnia 2017

This is a custom heading element.

31 sierpnia 2017

ZMIENIĆ PERSPEKTYWĘ: TRAKTUJMY REGUŁĘ JAKO NASZ KODEKS.

W jaki sposób skorygować zły kierunek obrany przez wspólnotę i wrócić na prawą drogę? Eugeniusz wskazuje nam drogi, które także dzisiaj są dla nas punktem odniesienia.

Traktujcie Regułę jak nasz kodeks, przełożonych jak Boga, naszych współbraci jak siebie samych.

List do Hipolita Guiberta, 29.07.1830, w: EO I, t. VII, nr 350.

Traktujcie Regułę jako wasz kodeks. Każda wspólnota zakonna i misjonarska ma różne spojrzenie na Ewangelię, która wyraża się i jest praktykowane w oparciu o regułę życia. Jedynym sposobem, dzięki któremu możemy być tacy, jakimi chce nas mieć Bóg jest zachowywanie zatwierdzonej przez Kościół Reguły którą, my, oblaci, i w pewien sposób także stowarzyszeni, oficjalnie przyjęli – www.eugenedemazenod.net/fra/?p=1145)

Konstytucje i Reguły proponują każdemu oblatowi sposoby kroczenia śladami Jezusa Chrystusa. Czerpią one natchnienie z charyzmatu przeżytego przez Założyciela i jego pierwszych towarzyszy. Otrzymały też oficjalne zatwierdzenie przez Kościół. W ten sposób pozwalają one każdemu ocenić jakość swojej odpowiedzi na otrzymane wezwanie i stać się świętym.