1 września 2017

This is a custom heading element.

1 września 2017

ZMIENIĆ PERSPEKTYWĘ: TRAKTUJMY REGUŁĘ JAKO NASZ KODEKS, A PRZEŁOŻONYCH JAK BOGA.

Traktujcie Regułę jak nasz kodeks, przełożonych jak Boga, naszych współbraci jak siebie samych.

List do Hipolita Guiberta, 29.07.1830, w: EO I, t. VII, nr 350.

Wyrażenie traktujcie przełożonych jak Boga może wydawać się zaskakujące, a być może i my sami odczuwamy pokusę, aby myśleć, że brzmi to niczym bluźnierstwo. Nasza obecna reguła wyjaśnia nam to, co chciał nam przekazać Eugeniusz:

Przełożeni są znakiem obecności Pana, który jest wśród nas, aby nas animować i prowadzić.

K 81

Misjonarze Oblaci powstali dlatego, że Bóg chciał, abyśmy istnieli w Kościele. Eugeniusz nigdy nie zakwestionował przekonania, że te Bóg go powołał i w nim złożył charyzmat swojej misjonarskiej rodziny. Dlatego superior wspólnoty powinien być uważany za tego, któremu Bóg powierzył ten urząd i uobecnia Go we wspólnocie. Gdzie dwaj lub trzej są zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich (Mt 18, 20).

Dzięki przełożonym spełnia się nasza reguła życia:

Pobudzają oni swych braci do życia zgodnego z powołaniem oblackim, udzielając potrzebnego im wsparcia. W duchu współodpowiedzialności do nich należy kierowanie swoją wspólnotą, podejmowanie decyzji, wpieranie inicjatyw i realizowanie planów zgodnie z duchem i normami Konstytucji i Reguł. Powinni umieć delegować swą władzę i powierzać odpowiedzialne zadania.
K 81.

Nasze pytanie: Czy odpowiedzialni za różne grupy oblackie widzą w tych słowach zaproszenie, aby w swoich wspólnotach, w ich posłudze mieć taką osobę? Czymś cennym byłyby reakcje…