4 września 2017

This is a custom heading element.

4 września 2017

ZMIENIĆ PERSPEKTYWĘ: TRAKTUJMY REGUŁĘ JAKO NASZ KODEKS, A PRZEŁOŻONYCH JAK BOGA, NASZYCH WSPÓŁBRACI JAK SIEBIE SAMYCH

Traktujcie Regułę jak nasz kodeks, przełożonych jak Boga, naszych współbraci jak siebie samych.

List do Hipolita Guiberta, 29.07.1830, w: EO I, t. VII, nr 350.

Mając ciągle w sercu przykazanie Jezusa, aby miłować całkowicie Boga, a bliźniego jak siebie samego, Eugeniusz w ciągu całego swojego życia pogłębiał słowa, że miłość jest zawiasem, na którym zasadza się całe nasze życie. Nic więc dziwnego, że w chwili swojej śmierci, jego ostatnim przesłaniem i życzeniem były słowa: Praktykujcie między sobą miłość, miłość, miłość.
To trzy główne kierunki, które pomagają nam powrócić do naszych reguł, gdy zauważamy, że nasza wspólnota lub nasze życie nie są takie, jakie powinny być.