21 września

This is a custom heading element.

21 września 2017

REWOLUCJA CZERWCOWA: CHWALEBNA CZY NIE?

To, co w historii Francji jest nazywane trzema chwalebnymi dniami (27-29 lipca 1830 roku) było chwalebne dla wszystkich za wyjątkiem świętego Eugeniusza. W poprzednich latach dominowały nastroje antyreligijne, działania rzadu pogarszały się. Teraz w Paryżu rozszalała się rewolucja i przemoc, która doprowadziła do abdykacji króla Karola X i objęciem władzy przez króla Ludwika Filipa. Nie został mianowany królem Francji ale Francuzów. Król obywateli w opozycji do prawomocnej linii Burbonów bedzie dążył do zmiany relacji pomiędzy państwem a Kościołem. Zobaczymy, że ta zmiana w najbliższych latach osobiście dotknie świętego Eugeniusza.

Eugeniusz przebywał w Szwajcarii, podczas gdy ojciec Tempier w Marsylii. Dotarły do niego pogłoski o incydentach z Paryża, które wzbudziły w nim niepokój.

Mój drogi przyjacielu, ojciec rozumie, z jaką niecierpliwością ocze­kuję wiadomości od ojca. Ojciec nie pisał do mnie 30., w czasie, w któ­rym według mego obliczenia, ojciec powinien mieć wiadomości o wyda­rzeniach w Paryżu.

              Ojciec nie miał racji, bo ojciec może domyślać się stopnia mego nie­pokoju po nowinach, jednych bardziej przesadzonych od drugich, gdy przez trzy dni poczta nie dochodziła.

List do Henryka Tempiera, 04.08.1830, w: EO I, t. VII, nr 352.

Niepokój Eugeniusza dotyczył wiedzy, czy przemoc już rozlała się na południe Francji oraz czy oblacji i mieszkańcy jego diecezji są bezpieczni. Pytał siebie, czy będzie to powtórka wydarzeń z 1789 roku.