5 października

This is a custom heading element.

5 października 2017

SIŁA W DOŚWIADCZENIACH

Mimo wszystkich złych wiadomości napływających z Francji jego troski o bezpieczeństwo swoich bliskich i kruchego stanu zdrowia, źródłem siły Eugeniusz była jego relacja z Jezusem.

Mój drogi przyjacielu, ojca list z 17. zastałem wracając z krótkiej prze­chadzki. Chociaż codziennie oczekuję gorszych wiadomości, kiedy one przychodzą nie mogę się obronić przed głębokim smutkiem, zwłaszcza wówczas, gdy domowe zmartwienia przynoszą ciężar już tak ciężki do udźwignięcia. Powiem jednak ojcu, że nie tracę nadziei i że jestem przy­gnębiony, ale niepowalony. Wydaje mi się, że nasz Pan swoją łaską pomo­że nam znieść wszystkie nasze zmartwienia.

List do Henryka Tempiera, 23.08.1830, w: EO I, t. VII, nr 359.