9 października

This is a custom heading element.

9 października 2017

NIE PRZYPOMINAJ MI O TYM.

Po opisaniu swego mistycznego doświadczenia, Eugeniusz kontynuuje:

Wywnioskowałem z tego, że nasz dobry Zbawiciel chciał mi dać do­wód, że przyjął uczucia, które Mu wyraziłem w prostocie mego serca. W tej samej prostocie dzielę się z ojcem tym, co się zdarzyło dla ojca po­ciechy i zachęty. Proszę mi już o tym nie mówić i proszę nadal modlić się za mnie.

List do Henryka Tempiera, 23.08.1830, w: EO I, t. VII, nr 359.

Ten piękny i krótki tekst pokazuje stałą relację Eugeniusza z jego Dobrym Mistrzem. Bardzo wymowny jest jego rozkaz, aby więcej o niej nie mówić. Eugeniusz nadal był bardzo zdystansowany co do swojej pociechy i osobistych rekolekcji, których owoc był widoczny dzięki jakości jego życia, jego przewodnictwu i posłudze.