Październikowy dzień skupienia w Katowicach

This is a custom heading element.

10 października 2017

Kim jesteś oblacie? – tym pytaniem wprowadził swoich współbraci z Katowic w dzień skupienia domownik klasztoru, o. Daniel Biedniak OMI. Ojciec Daniel zaproponował 3 ścieżki rozważania. Oblat jest: 1) człowiekiem spotkania 2) człowiekiem dialogu 3) człowiekiem godnym naśladowania. W każdej z tych trzech ścieżek kryje się Boże powołanie, wezwanie i wsparcie na tej drodze. Takie samo pytanie każdy może sobie zadawać, aby nie zejść z życiowej ścieżki, nie stracić swojej tożsamości również w powołaniu małżeńskim czy szerzej chrześcijańskim.

Oblaci w swoich wspólnotach odbywają dni skupienia w rytmie miesięcznym. Celem jest zawsze osobiste nawrócenie. Mają one również charakter ustawicznej formacji trwającej całe życie. Dają okazję do wyciszenia się i zatrzymania w gąszczu codziennych zajęć. Organizuje się je tak, żeby wszyscy domownicy mogli wziąć udział w tym wydarzeniu. Wspólnota słucha konferencji, modli się, adoruje Pana Jezusa i przeżywa Eucharystię.