Relacja z peregrynacji w Bodzanowie

This is a custom heading element.

21 listopada 2017

Prezentujemy relację z peregrynacji Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Bodzanowie.

17 listopada bieżącego roku w naszym klasztorze w Bodzanowie rozpoczęła się kolejna Peregrynacja Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, która wpisała się w obchody Roku Krzyża przygotowującego nas do 100-lecia istnienia i posługi naszej polskiej prowincji. O godz. 15.00 Wspólnota Zakonna Klasztoru Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bodzanowie zebrała się w kaplicy w oczekiwaniu na uroczyste wprowadzenie Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Wspólnocie towarzyszyli pracownicy, którzy w klasztorze posługują przez swoją pracę. Byli obecni także zaproszeni goście. Swoją obecnością, modlitwą, a także świadectwem ubogacili nas ojcowie benedyktyni z Biskupowa koło Nysy. To przecież ten zakon, przed długie wieki, jako pierwszy, opiekował się Relikwiami Drzewa Krzyża Świętego w Sanktuarium na Świętym Krzyżu.

Modlitwę rozpoczęliśmy nabożeństwem sprawowanym przy Relikwiach Chrystusowego Krzyża. Odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Następnie, po słowach wprowadzenia do Peregrynacji Relikwii, mieliśmy możliwość osobistej adoracji i modlitwy oczekując na rozpoczęcie dnia skupienia, który poprowadził o. Michał Tomczak OMI z Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

Wieczorem, tradycyjnie po słowach Hymnu do Ducha Świętego, rozpoczęliśmy wspólnotowy dzień skupienia. Cała treść przepowiadanego Słowa wiodła nas do korzeni naszego oblackiego powołania. Wspominając początki naszej drogi życia zakonnego, którą rozeznawaliśmy przed laty w Domu Nowicjatu Misjonarzy Oblatów na Świętym Krzyżu, właśnie w cieniu Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, dziękowaliśmy Bogu za dar naszego powołania. Podczas tej wieczornej modlitwy, swoje słowo skierował do wspólnoty bodzanowskiej o. Sławomir Dworek OMI, Wikariusz Prowincjalny, wskazując m.in. na istotę i potrzebę świadectwa oblackim krzyżem. O godz. 21.00 w kaplicy klasztoru rozpoczęło się czuwanie młodzieży diecezji opolskiej, która w bodzanowskim klasztorze przeżywała swój dzień skupienia. Podczas czuwania nie zabrakło modlitwy, a o. Michał OMI, w krótkich słowach konferencji, zachęcając wszystkich do odkrywania swojej chrześcijańskiej tożsamości w świetle Chrystusowego Krzyża, wprowadził zebranych do adoracji Relikwii.

Kolejnego dnia wokół Jezusa i Jego Krzyża zgromadziła nas ponownie modlitwa. Odmówiliśmy jutrznię i poranne modlitwy, które przez medytacje nad Słowem Bożym, wprowadziły nas w Eucharystię. Podczas dnia skupienia był też czas na wspólnotową rekreację, konferencję i osobistą modlitwę. Na zakończenie dnia skupienia o. Jerzy Bzdyl OMI, Superior Domu Zakonnego w Bodzanowie udzielił wszystkim błogosławieństwa Relikwiami Drzewa Krzyża Świętego. W oczekiwaniu na rozpoczynającą się wieczorem Peregrynację we wspólnocie parafialnej, Relikwie Drzewa Krzyża pozostały w domowej kaplicy. W tym czasie nie zabrakło obecności adorujących Krzyż Chrystusa: misjonarzy z miejscowej wspólnoty, ojców Benedyktynów z Biskupowa, kapłanów diecezji opolskiej a także świeckich.

Wieczorem, w sobotę, 18 listopada br., rozpoczęły się uroczystości Peregrynacji w kościele parafialnym p.w. św. Józefa Robotnika w Bodzanowie. Licznie zebrani wierni zgromadzili się na dziedzińcu klasztornym w oczekiwaniu na Relikwie Drzewa Krzyż Świętego. Wierni, trzymając w ręku zapalone świece, powitali przyniesione z kaplicy klasztornej Relikwie. Po słowach powitania i krótkiej modlitwie ruszyliśmy w procesji do kościoła parafialnego. Gdy procesja dotarła do kościoła, Relikwie Drzewa Krzyża Świętego zostały wystawione na specjalnie przygotowanym miejscu, wokół dekoracji stworzonej na tę wyjątkową okoliczność. Odprawiliśmy nabożeństwo i prosiliśmy Boga o szczególne dary Miłosierdzia dla nas i całego świata. Rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył o. Rafał Bytner OMI, Proboszcz wspólnoty parafialnej, a Słowo podczas liturgii wygłosił o. Michał Tomczak OMI. Po Eucharystii była, jak zwykle, okazja do adoracji Relikwii. O godz. 20.00 rozpoczęło się wieczorne czuwanie, w które ze śpiewem, włączyła się diakonia muzyczna młodzieży z parafii w Bodzanowie. Wieczorne nabożeństwo i czuwanie przybrało tytuł „Quo vadis, Domine? – Dokąd zmierzasz, Panie? Idę do…, by ukrzyżowano mnie raz wtóry!!!”. Następnie, w czasie czuwania, o. Michał OMI, poprowadził katechezę, która w swej treści poruszała tematykę Relikwii Drzewa Krzyża, jak i Sanktuarium na Świętym Krzyżu. Mieliśmy też okazje do wspólnej modlitwy, śpiewu pieśni i dzielenia się Słowem Bożym.

W niedzielę, 19 listopada, już od godz. 7.00 zostały wystawione Relikwie Krzyża Chrystusowego. Przed każdą Eucharystią była okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojedna. Tego dnia sprawowaliśmy Eucharystię w porządku niedzielnym. Po każdej Eucharystii było udzielane uroczyste błogosławieństwo Relikwiami. Po sumie, o godz. 12.00, pożegnaliśmy Relikwie Drzewa Krzyża Świętego.

Następnie Relikwiarz został przewieziony do Nysy, do Klasztoru klauzurowego Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji, gdzie zebrana wspólnota zakonna miała możliwość adorować Krzyż Pana. Siostry klauzulowe, z oddalonej o kilkanaście kilometrów od Bodzanowa Nysy, wspierają swoją nieustanną modlitwą przed Najświętszym Sakramentem dzieło posługi Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z Bodzanowa. Modlą się w intencjach posług duszpasterskich prowadzonych przez oblatów: głoszone rekolekcje, misje parafialne. W ramach wdzięczności za dar modlitwy, Relikwii Drzewa Krzyża Świętego nie mogło zabraknąć w tym zaprzyjaźnionym klasztorze. W adoracji wzięli również licznie zebrani świeccy z okolicznych parafii.

(mt)