16 lutego 2018

This is a custom heading element.

16 lutego 2018

KRZYŻ NADAL JEST PRZYCZYNĄ PODZIAŁU.

Yvon Beaudoin kreśli nam dalszy plan innego wydarzenia o charakterze religijnym:

Burmistrz wystąpił o zlikwidowanie procesji na święto Wniebowstąpienia. Mimo to JE Fortunat zorganizował ją. Grupa mężczyzn zaczepiła młode dziewczęta otwierające pro­cesję, na chwilę przejęli krzyż, jednak maszerujący katolicy dzielnie go obronili.

…Cóż za wspaniali ludzie w Marsylii! Daleko takich szukać! Tak, ten zamach zasłużył na karę, którą słusznie wymierzono prowokatorom; je­śli powrócą, uderzymy mocniej, ponieważ odrazą napawa nas widok kilku śmiesznych, dumnych ze swej bezkarności ludzi, którzy obrażają religię i uczucia całej rzeszy – 140 000 dusz.

List do Henryka Tempiera, 24.08.1831, w: EO I, t. VIII, nr 402.