20 lutego 2018

This is a custom heading element.

20 lutego 2018

NAWET JEŚLI JESTEŚMY NICZYM, MOŻEMY WIELE Z BOŻĄ POMOCĄ.

Słowa odwagi, że Bóg jest blisko, kiedy staramy się rozeznać Jego wolę:

Gdyby to było coś innego niż świę­te pragnienie, znając potrzeby, mogliby sami temu zaradzić. Na razie po­przestańmy na tym. Osobiście szczerze się cieszę z serdeczności, jakich doznałeś podczas swoich rekolekcji. Nie żałowałbym danego ci szczęścia, jeśli gdzieś w głębi żywisz przekonanie, że jesteśmy niczym, ale możemy wiele z pomocą Bożą, kiedy pozostając w stanie doskonałej obojętności, czekamy na ukierunkowanie naszego posłuszeństwa, które ukazuje nam wola dobrego Mistrza. Jemu służymy, a On z całą mocą nam pomaga, udzielając łask w różnych posługach, jakie nam powierza.

List do Jeana-Baptiste Mille, 25.09.1831, w: EO I, t. VIII, nr 404.