1 maja 2018

This is a custom heading element.

1 maja 2018

TROSZCZYMY SIĘ O NASZE ZBAWIENIE

Przypomnijmy sobie kontekst naszych codziennych rozważań: Eugeniusz podczas rekolekcji w 1831 roku, codziennie podczas rekolekcji, rozważa Konstytucje i Reguły. Przez ich pryzmat spogląda na swoje życie oraz na życie swej misjonarskiej rodziny, której główną troską jest nasze zbawienie. Misjonarze głoszą Ewangelię i prowadzą innych, ale sami narażają się na niebezpieczeństwo wypalenia lub zagubienia, jeśli nie żyją Regułą. Łacińskie słowo reguła (regularność) oznacza zachowywać ducha i normy Reguły. Zawsze pamiętajmy, że regułą reguł jest Ewangelia a Konstytucje i Reguły wszystkich zgromadzeń zakonnych są niczym innym jak tylko medytacją i zastosowaniem Ewangelii. Tak więc to, co święty Eugeniusz mówi i Regule, każdy może zastosować do lektury Ewangelii.

A zatem skoro jest nam drogie nasze zbawienie, jeśli nie chcemy ryzykować, że głosząc innym, sami zostaniemy potępieni, wystrzegając się najmniejszej odrazy, aby poddać siebie tej regularności utwierdzającej w cnocie nasze dusze

Normalne życie wspólnotowe pomaga członkom w regularnym życiu Ewangelią:

szczerze żałujmy, że obowiązki, które nakłada na nas miłość, tak często i na tak długo odłączają nas od wspólnoty, w której panuje owa regularność, i wbrew naszej woli przez większą część roku pozbawiają nas dobrodziejstwa jej zbawiennego wpływu”.

Zapiski rekolekcyjne, październik 1831, w: EO I, t. XV, nr 163.