4 maja 2018

This is a custom heading element.

4 maja 2018

MÓC POWIEDZIEĆ: BĄDŹCIE MOIMI NAŚLADOWCAMI JAK JA JESTEM NAŚLADOWCĄ CHRYSTUSA.

Ciągły obowiązek ukazywania Jezusa Chrystusa poprzez nasze osoby: „W szczególny sposób będzie się medytować nad cnotami teologalnymi, nad cnotami naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego członkowie naszego Instytutu wyraźnie powinni ukazywać poprzez swą osobę.

Zapiski rekolekcyjne, październik 1831, w: EO I, t. XV, nr 163.

Cnoty są wartościami nadającymi sens naszemu życiu, są dal nas solą i światłem oraz pomagają nam, abyśmy nimi byli dla innych.

Święty Piotr w swoim drugim liście wyjaśnia, co to jest cnota: Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego! (2 P 2, 1). To poznanie Boga. To patrzenie na życie, cnoty o postawy Jezusa oraz zgoda na to, aby przemieniał nas ten, który mówi: Przyjdź i chodź za mną oraz Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję (J 15, 14,15).

Także święty Paweł może powiedzieć: Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa (1 Kor 11, 1). To samo chce powiedzieć Eugeniusz, gdy pisze, że cnoty powinny być oczywiste w życiu naszych członków.