Nowenna o powołania oblackie – dzień 2

This is a custom heading element.

22 maja 2018

Dzień drugi

POWOŁANIE: WYSŁANIE

Czytanie 1

Mt 28, 18-20

Jezus powiedział: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Czytanie 2:

Święty Eugeniusz napisał:

Gdyby udało się uformować kapłanów gorliwych, bezinteresownych, prawdziwie cnotliwych, słowem — mężów apostolskich, głęboko przeświadczonych o konieczności własnej przemiany, którzy ze wszystkich sił pracowaliby nad nawróceniem innych, wtedy można by było żywić nadzieję, że w krótkim czasie uda się na powrót przywieść zbłąkanych ludzi do wypełniania dawno porzuconych obowiązków. Zobowiązujemy się do wszystkich dzieł gorliwości, które miłość kapłańska może zainspirować Trzeba uczynić wszystko, aby powiększyć Królestwo Zbawiciela, a zniszczyć panowanie piekła.”

Módlmy się:

Boże Ojcze Wszechmogący, przez wstawiennictwo świętego Eugeniusza de Mazenoda, założyciela Misjonarzy Oblatów, prosimy, aby wielu młodych mężczyzn gotowych było oddać życie w służbie Ewangelii. Wysyłaj kapłanów do swojej winnicy w tych dniach, gdy żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze Nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Święty Eugeniuszu de Mazenod – Módl się za nami

Błogosławiony Józefie Gerard – Módl się za nami

Błogosławiony Józefie Cebulo – Módl się za nami

Błogosławiony Franciszku Esteban wraz z towarzyszami – Módl się za nami

Błogosławieni oblaci męczennicy z Laosu – Módl się za nami

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana