Nowenna o powołania oblackie – dzień 4

This is a custom heading element.

24 maja 2018

POWOŁANIE – MISJA

Czytanie 1
Łk 4,16-19
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.

Czytanie 2
Błogosławiony Józef Gerard OMI napisał:
Mogę sobie wyobrazić Oblata Maryi Niepokalanej w jego misji: chce widzieć wszystko swoim wzrokiem, poznać swoim sercem, radować wszystkich poprzez swoją obecność, być wszystkim dla wszystkich ludzi, aby pozyskać ich dla Jezusa Chrystusa … Nie jest usatysfakcjonowany ogólnymi związkami, w których kapłan jest kapłanem dla wszystkich, ale nie dość kapłanem dla każdego. On kocha w taki sposób, że każdy może uwierzyć, że sam jest przez niego wyjątkowo kochany. … Musimy kochać nasz lud, mimo wszystko kochać go zawsze. Świat należy do tego, kto bardziej pokocha.

Módlmy się:
Boże Ojcze Wszechmogący, przez wstawiennictwo świętego Eugeniusza de Mazenoda, założyciela Misjonarzy Oblatów, prosimy, aby wielu młodych mężczyzn gotowych było oddać życie w służbie Ewangelii. Wysyłaj kapłanów do swojej winnicy w tych dniach, gdy żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze Nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Święty Eugeniuszu de Mazenod – Módl się za nami
Błogosławiony Józefie Gerard – Módl się za nami
Błogosławiony Józefie Cebulo – Módl się za nami
Błogosławiony Franciszku Esteban wraz z towarzyszami – Módl się za nami
Błogosławieni oblaci męczennicy z Laosu – Módl się za nami
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana