Zjazd proboszczów i ekonomów oblackich

This is a custom heading element.

19 września 2018

Wczoraj, 18.09 zakończyło się spotkanie oblackich duszpasterzy młodzieży i animatorów ministrantów, które przebiegło w radosnej, braterskiej atmosferze. Z rozmów wynikło sporo praktycznych wniosków i pomysłów, które będą w najbliższym czasie wdrażane. Z kolei kilka godzin później zaczęli zjeżdżać się do Oblackiego Centrum Młodzieży NINIWA ojcowie proboszczowie i ekonomowie z naszych placówek. Ich zjazd rozpoczął się możliwością odprawienia Mszy świętej o godz 18.30, a zakończy w czwartek 20.09 obiadem o godz. 12.30.

Głównym celem spotkania jest wymiana informacji dotycząca kwestii finansowych i wspólnego systemu zamówień usług dla podmiotów w prowincji, ale jednocześnie jest to okazja do zacieśnienia więzi braterskich, wspólnej modlitwy i wymiany doświadczeń między oblatami pełniącymi podobne funkcje. Za organizację spotkania odpowiada o. Józef Czernecki OMI – ekonom prowincjalny, a wśród zaproszonych gości należy wymienić ks. Piotra Cieplaka MS, Ekonoma Konsulty Wyższych Przełożonych.

(kz)