Obra: Dwóch nowych prezbiterów i pięciu diakonów w Polskiej Prowincji

This is a custom heading element.

25 maja 2019

W sobotę 25 maja 2019 roku nasi młodsi współbracia w pierwszej formacji przyjęli święcenia prezbiteratu i diakonatu z rąk Metropolity Poznańskiego – abp. Stanisława Gądeckiego. Uroczystości miały miejsce w Obrze – w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Większego, który przylega do domu scholastykatu. Święcenia prezbiteratu przyjęli: Marcin Dyrda OMI oraz Cezary Klocek OMI, natomiast diakonami zostali: Zbigniew Halemba OMI, Bartosz Koślik OMI, Piotr Malczewski OMI, Piotr Osiński OMI oraz Piotr Radlak OMI.

W liturgii święceń uczestniczyli: Prowincjał Polskiej Prowincji oblatów – o. Paweł Zając OMI, współbracia i przełożeni wspólnot zakonnych naszej prowincji, zaproszeni goście oraz wspólnota seminaryjna. Moment święceń był z pewnością wielkim przeżyciem dla najbliższej rodziny kandydatów.

Kandydaci do święceń przygotowywali się do ich przyjęcia, odbywając rekolekcje zamknięte, którym przewodniczył o. Kazimierz Lubowicki OMI. Wobec wspólnoty seminaryjnej złożyli również, wymagane prawem kanonicznym, wyznanie wiary oraz przysięgę wierności nauce Kościoła i nauczaniu Ojca Świętego.

Na początku liturgii sakramentu święceń głos zabrał Ordynariusz Polskiej Prowincji oblatów – o. Paweł Zając OMI. Witając Metropolitę Poznańskiego, prosił go o udzielenie święceń prezbiteratu i diakonatu naszym kandydatom.

Księże Metropolito, Stanisławie, pragniemy wyrazić szczerą radość z twojej obecności pośród nas. Cieszymy się jako rodzina zakonna Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, jako rodzina osób życia konsekrowanego, rodzina kapłańska, jako rodzina Kościoła, poszerzona o bliskich, rodziców, krewnych naszych kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. (…) Księże arcybiskupie, niech ten dzień będzie świętem Kościoła, świętem seminarium, świętem archidiecezji (…). Prosimy cię, przewodnicz tej Eucharystii i udziel święceń prezbiteratu i diakonatu naszym współbraciom.

Warto zauważyć, że wśród koncelebransów był obecny najstarszy członek polskiej prowincji, świętujący w tym roku 70-lecie ślubów zakonnych i 65-lecie święceń kapłańskich – ojciec Antoni Lesz OMI.

W homilii, arcybiskup Stanisław Gądecki, nawiązał do Ewangelii i słów Jezusa: „Jeśli was nienawidzą to mnie pierwej nienawidzili” oraz podkreślał, że powołaniem chrześcijan jest bycie duszą świata, która go ożywia. Wskazując na przykład życia św. Eugeniusza de Mazenoda – założyciela naszego Zgromadzenia, podkreślał paralelę z czasami współczesnymi. Ukazywał biskupa Marsylii, jako człowieka wiary i odwagi, który żył w czasach, kiedy świat odwrócił się od wiary. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, założył rodzinę zakonną, troszczył się o ubogich, młodzież, ludności wiejską i ewangelizacje „ad gentes”.

Po liturgii Słowa nastąpił moment celebracji sakramentu święceń. Wymownym jego znakiem jest modlitwa Kościoła, który w litanii do wszystkich świętych prosi Boga o konsekrację sług ołtarza i świętość życia kandydatów do kapłaństwa. Najpierw udzielono święceń diakonatu, a następnie dwóch kandydatów – przez gest apostolski, nałożenia rąk – otrzymało święcenia prezbiteratu.

Była to również pierwsza Eucharystia, jaką sprawowali neoprezbiterzy i pierwsza Ofiara Mszy świętej, w której uczestniczyli nowo wyświęceni diakoni.

Kim są nowi prezbiterzy?

 

o. Marcin Dyrda OMI

Pochodzi z Siewierza. Ukończył studia z zakresu marketingu i zarządzania na Politechnice Częstochowskiej. Przez osiem lat pracował zawodowo. Przełomowym wydarzeniem w jego życiu była pielgrzymka do Medjugorie. Po powrocie do Polskie zdecydował się wstąpić do nowicjatu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

 

 

 

o. Cezary Klocek OMI

Urodził się w Wolsztynie. Interesuje się muzyką. Pomimo że od dziecka znał oblatów, dopiero jednak w szkole średniej pojechał na pierwsze rekolekcje powołaniowe. Jego marzeniem jest posługa misjonarza ludowego (rekolekcjonisty). W charyzmacie oblackim szczególnie ceni posługę Słowa oraz wspólnotowość.

 

 

 

 

(pg/Obra OMI)