Wrocław: Dzień Dziecka i Dzień Matki w zakładzie karnym

This is a custom heading element.

5 czerwca 2019

Dzięki staraniom duszpasterstwa więziennego, prowadzonego przez oblatów we Wrocławiu, udało się zorganizować połączone świętowanie, zarówno Dnia Matki jak i Dnia Dziecka. W przygotowanie uroczystości zaangażował się o. Robert Żukowski OMI – kapelan wraz z grupą, założonych przez siebie wolontariuszy, którzy przyjęli nazwę „Zacheuszki” (z posługą wolontariatu można zapoznać się na stronie zacheuszki.pl)

Pierwszym akcentem był Dzień Dziecka, który pozwolił osadzonym przy ul. Fiołkowej na spotkanie ze swoimi pociechami i żonami. Uczestniczyli wspólnie w Eucharystii na terenie zakładu karnego oraz wspólnym posiłku. Dzień Matki natomiast odbył się na początku czerwca i związany był z możliwością udania się osadzonych poza mury zakładu penitencjarnego. Wraz z rodzinami odwiedzili wrocławskie ZOO, jak również schronisko dla bezdomnych mężczyzn, prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta we Wrocławiu. Tutaj również miała miejsce Msza św., a spotkanie zakończyło się rodzinnym grillem. W wydarzeniach uczestniczyło przeszło 60 osób. Schronisko jest ważnym miejscem współpracy duszpasterstwa więziennego i wolontariuszy, ponieważ wielu osadzonych, którzy po odbyciu kary, wychodzą na wolność – a nie mają gdzie się udać – trafia właśnie tutaj.

Ojciec Robert Żukowski OMI, jako kapelan więzienny we Wrocławiu, usilnie działa, aby w trakcie resocjalizacji osadzonych, podtrzymywać także więzi rodzinne. W posłudze kapłańskiej pomagają mu wolontariusze z grupy nazwanej „Zacheuszki” – są to osoby świeckie, które poświęcając swój czas wolny, spędzają go z więźniami. Taka forma działalności duszpasterskiej i socjalnej spotyka się również z życzliwością i wsparciem ze strony dyrekcji Zakładu Karnego nr 2 we Wrocławiu.

(pg/ Gość Wrocławski/ zdj. duszpasterstwa więziennego)