Rychtal: szkoła podstawowa otrzymała imię o. płk. Konrada Stolarka OMI

This is a custom heading element.

12 czerwca 2019

12 czerwca 2019 r. o w Szkole Podstawowej w Rychtalu odbyła się uroczystość nadania imienia o. płk. Konrada Stolarka OMI. Jego postawa wierności Ewangelii i służby człowiekowi w każdej sytuacji jest pięknym wzorem dla dzieci z jego rodzinnej miejscowości.

Msza św., której przewodniczył prowincjał misjonarzy oblatów, o. Paweł Zając OMI,  i poświęcenie nowego sztandaru miało miejsce o godz. 10.00. Kazanie wygłosił o. Henryk Kruszewski OMI, wieloletni proboszcz i rektor Polskiej Misji Katolickiej w Luksemburgu. Ojciec Kruszewski wspominał spotkania o. Konrada Stolarka OMI i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

Siadali wieczorem i wspominali stare wydarzenia, przeżyte razem. Ale dla nich to nie była historia zamknięta. Oni żyli tym na co dzień i czekali na nową Polskę, w której dzisiaj żyjemy. Wierzę, że szkoła w Rychtalu, jej wychowawcy i nauczyciele oraz władze lokalne będą przekazywać kolejnym pokoleniom historię naszych rodaków, a szczególnie obraz ich życia poświęconego Bogu, Kościołowi i ojczyźnie – dodał.

 

 

Godzinę później odsłonięto tablicę poświęconą o. Konradowi Stolarkowi OMI przy ul. Kasztanowej. Następnie podczas uroczystego apelu na boisku szkolnym nastąpiło przekazanie sztandaru. Wcześniej budynek szkoły udekorowano muralem z podobizną patrona i samolotem. W ciągu kończącego się roku szkolnego uczniowie zapoznawali się z życiorysem o. Stolarka, a nawet nawiązali kontakt z jego krewnymi. Podobizna o. Stolarka widnieje także na szkolnym sztandarze.

Ojciec płk Konrad Feliks Stolarek OMI (ps. Samson) urodził się 31 października 1913 r. w Rychtalu. Ukończył Liceum Humanistyczne w Kępnie. Wstąpił do Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Po rocznym nowicjacie w Markowicach, odbył studia teologiczno-filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze. Tam też 12 czerwca 1938 r. otrzymał święcenia prezbiteratu z rąk poznańskiego biskupa pomocniczego Walentego Dymka. Na początku posługi misjonarskiej został redaktorem miesięcznika „Oblat Niepokalanej” oraz współpracownikiem katowickiego dziennika „Polonia”. Następnie został skierowany do Orłowej na Zaolziu, gdzie od 1 września 1939 r. miał być katechetą. Wybuch wojny spowodował, że jedynie przez trzy miesiące pełnił posługę wśród Polaków. Pod koniec listopada przedostał się przez „zieloną granicę” do Budapesztu, a następnie przez Włochy do Francji, gdzie 1 stycznia 1940 r. zgłosił się do Armii Polskiej.

Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Piechoty w Coëtquidan został kapitanem i kapelanem pierwszej Dywizji Grenadierów, z którą brał udział w walkach na Linii Maginota. Kiedy rozwiązano dywizję, osobiście przeprowadził generałów Bronisława Ducha i Rudolfa Niemirę na terytorium nieokupowanej Francji. Pomagał także innym polskim żołnierzom dostać się do Francji, zwłaszcza tym, którym udało się uciec z obozów jenieckich.

W kwietniu 1941 r., przez Hiszpanię i Portugalię, przybył do Wielkiej Brytanii, gdzie został mianowany kapelanem w dywizjonach lotnictwa myśliwskiego oraz podjął współpracę z Sekcją Polską Radia BBC w Londynie. Po przeszkoleniu spadochronowym i wywiadowczym, w nocy z 14 na 15 maja 1943 r., w ramach operacji specjalnej o kryptonimie „Shawl”, wykonał skok bojowy na terytorium okupowanej przez Niemców Francji z tajną misją wojskową oraz z zadaniem nawiązania kontaktu z przebywającym w Lourdes kardynałem Augustem Hlondem. Pod koniec wojny został zrzucony do Francji z poleceniem rozpoznania Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość i zbadania możliwości wykonywania zadań wojskowych przez francuską Polonię. Następnie wrócił do Londynu.

Generał Władysław Sikorski odznacza o. Konrada Stolarka OMI krzyżem „Virtuti Militari” (archiwum OMI)

Zdemobilizowany w 1946 r., przybył do Francji, gdzie był współzałożycielem i pierwszym ekonomem „Polskiej Prowincji we Francji” (dziś Delegatura we Francji i Beneluksie). W 1954 r. o. Stolarek założył i redagował wydawany do dziś miesięcznik „Niepokalana” przeznaczony dla Polaków na emigracji w Europie i Kanadzie. W 1959 r. objął stanowisko dyrektora tygodnika „Głos Katolicki”, pisma Polskiej Misji Katolickiej we Francji. O. Konrad Stolarek zmarł 2 lutego 2007 r. w Maisnil-lès-Ruitz we Francji. Jako pierwszy z kapelanów został odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy. Otrzymał też Złotą Bojową Odznaką Spadochroniarską oraz wiele innych odznaczeń.

 

KB/Poznań/zdj. Szkoła Podstawowa w Rychtalu