Święta Teresa od Dzieciątka Jezus Patronką Misji za sprawą oblatów…

This is a custom heading element.

3 października 2019

14 grudnia 1927 r. papież Pius XI ogłosił św. Teresę od Dzieciątka Jezus Patronką Misji. Idea takiego patronatu zrodziła się w sercu kanadyjskiego Misjonarza Oblata Maryi Niepokalanej, Ovide Charlebois OMI, biskupa wikariatu apostolskiego Keewatin, który w momencie powstania, w 1910 r., sięgał aż do bieguna północnego. Krótko po kanonizacji św. Teresy, w 1925 r., bp Charlebois przebywał w Montrealu, przechodząc rekonwalescencję po dłuższej chorobie. Odwiedził go przyjaciel, pan Paul Lionel Bernard, który był jednym z najbardziej zaangażowanych świeckich w modlitwy i starania o beatyfikację i kanonizację młodej karmelitanki. Bernard pragnął uzyskać podpis bpa Charlebois pod listem dziękczynnym do papieża Piusa XI za dar kanonizacji. Podczas tego spotkania oblacki misjonarz zasugerował, by zorganizować nową petycję do Stolicy Apostolskiej – właśnie w sprawie ogłoszenia św. Teresy Patronką Misji. Sprawy potoczyły się szybko – wkrótce wraz z bpem Charlebois dwunastu kanadyjskich biskupów misyjnych Zachodu i Północy podpisało taką prośbę do papieża. W marcu 1926 r. papież petycję przyjął życzliwie, lecz po konsultacji z prefektem Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, kard. Van Rossum, poproszono o dalsze wyjaśnienia – czy chodziłoby o patronat nad kanadyjskimi misjami, czy misjami na całym świecie…? W tym ostatnim przypadku Stolica Apostolska oczekiwała, by podobną prośbę podpisali także biskupi misyjni z innych krajów. Bp Charlebois zaangażował się więc w dalszą promocję tej idei. Do marca 1927 r. uzyskano ponad 200 podpisów biskupów z całego świata. Listy poparcia biskupów-misjonarzy, zebrane w pięknej oprawie i ozdobione ilustracjami przekazano Piusowi XI 14 października 1927 r. Pozytywna decyzja Ojca Świętego, podjęta w listopadzie, została ogłoszona 14 grudnia 1927 r. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, która całe zakonne życie spędziła w karmelu w Lisieux, została ogłoszona Patronką Misji.

Nie bez znaczenia dla idei bpa Ovide Charlebois było doświadczenie należącego do jego jurysdykcji zakonnej o. Arsene Turquetila OMI, który w 1912 r. został przezeń posłany do Arktyki, z celem założenia pierwszej stałej katolickiej misji wśród Inuitów (Eskimosów) nad Zatoką Hudsona. Przyjęcie przez Inuitów wiary katolickiej, które dokonało się po pięciu latach pozornie bezowocnej pracy misjonarzy, o. Turquetil przypisywał szczególnemu wstawiennictwu św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Oblackiego misjonarza Inuitów oraz Małą Tereskę łączyło odrobinę geografii, choć święta, jak wiadomo, na misje nigdy nie wyjechała. Arsene Truquetil pochodził bowiem z diecezji Bayeux, do której należała miejscowość Lisieux. Stąd jego szczególne nabożeństwo do świętej karmelitanki oraz trwająca do dziś tradycja w arktycznej diecezji Chruchill-Hudson Bay, której o. Turquetil był pierwszym biskupem: po każdej mszy św. Inuici zanoszą krótkie wezwanie: Jezusie, Maryjo, Józefie, Tereso od Dzieciątka Jezus – módlcie się za nami.

 

 

Opr. Paweł Zając OMI, na podstawie M.J.H. Lajeunesse OMI, Sainte Thérèse de Lisieux Patronne Spéciale des Missions et des Missionnaires, w: Esquimaux. A nos missionnaires héroïques les Oblats de Marie Immaculée et les Sœurs Grises, Quebec 1955.