Misje są sprawą wiary – Kongres Misyjny w Diecezji Ełckiej

This is a custom heading element.

19 października 2019

W sobotę 19 października 2019 r. odbywał się II Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej. W ełckiej katedrze zgromadziła się młodzież na Stacji Młodych, a w parafii Ducha Świętego odbywała się Stacja Dorosłych. Kongres zgromadził ok. 4 tys. młodych i dorosłych, przedstawicieli różnych wspólnot, ruchów kościelnych, stowarzyszeń ze wszystkich parafii diecezji ełckiej, a także zaproszonych gości związanych z misjami.

Jak wyjaśniał bp Jerzy Mazur:

Przeżywany II Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej, ma miejsce w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym, którego hasłem są słowa: „Ochrzczeni i posłani”. Bycie ochrzczonym oznacza bycie uczniem misjonarzem. Jeśli nie jestem uczniem misjonarzem to znaczy, że nie żyję chrztem świętym, życiem, które otrzymałem na chrzcie świętym, czyli nie jestem chrześcijaninem.  Ten Kongres Misyjny winien być takim wstrząsem i uświadomieniem, że jestem uczniem misjonarzem – wyjaśniał biskup.

Uczestnicy diecezjalnego II Kongresu Misyjnego z obu stacji zgromadzili się na wspólnej Mszy św., w parafii Ducha Świętego w Ełku, której przewodniczył bp Jan Ozga z Kamerunu, a homilię wygłosił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. W homilii bp Mazur zachęcał, abyśmy trwali na modlitwie, napełniali się radością Ewangelii, szukali form misyjnego zaangażowania w ewangelizację.

W czasie Kongresu wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, jak wprowadzić wymiar misyjny do zwyczajnego duszpasterstwa. Jak wprowadzić wymiar misyjny w nasze codzienne życie, w życie w rodzinie, w parafii. To jest wielkie zadanie, przed którym stoimy wszyscy duszpasterze i wierni świeccy – mówił bp Mazur.

Kongres Misyjny, jak podkreślał biskup zwołał nas, abyśmy razem modlili się za misje i spojrzeli nie tyle w przeszłość, co w teraźniejszość i w przyszłość naszego zaangażowania w misyjne dzieło Kościoła.

Papież Franciszek mówił, że każdy z nas jest misją w świecie, ponieważ jest owocem Bożej miłości. Dlatego też idąc śladami swoich wielkich poprzedników, papież Franciszek uczy, że misja głoszenia Ewangelii wymaga „nawrócenia misyjnego” wszystkich struktur Kościoła. Musi być Kościołem otwartym, wychodzić na „peryferie”, szukać człowieka wszędzie tam, gdzie żyje, pracuje i odpoczywa oraz cierpi. Mieć ducha misyjnego – uczy papież – to iść i głosić, iść na ulice i czynić „raban”, „misyjny raban”. Odważnie dzielić się swą wiarą w Chrystusa – przypomniał Pasterz.

Taka wizja Kościoła oznacza, że w centrum swego duszpasterskiego zaangażowania stawia przepowiadanie Słowa Bożego i świadectwo życia. Ukazujcie piękno zaangażowania misyjnego waszym dzieciom. Módlcie się o powołania misyjne, by nie zabrakło serc oddanych ewangelizacji! Niech powołani znajdą duchowe wsparcie w swoich domach rodzinnych. Bóg potrzebuje ciebie. Potrzebuje ciebie, by cię posłać z Dobrą Nowiną; byś był świadkiem Jezusa Chrystusa w rodzinie, w szkole,  miejscu, gdzie się uczysz, pracujesz, zakładach pracy, w biurach i urzędach. Bądźcie prorokami nowej ery i nieście do tych miejsc dobro, miłość, miłosierdzie, prawdę, którą Jezus przyniósł na świat. A być prorokiem w dzisiejszym świecie znaczy pomagać ludziom spotkać się z Jezusem, jedynym Zbawicielem świata i ujrzeć zbawienie widząc Jezusa. Być prorokiem to postępować jak św. Jan Chrzciciel, czyli pomagać innym odkrywać w Chrystusie Zbawcę. Być prorokiem to naśladować współczesnych nam proroków, jakim był św. Jan Paweł II, bł. Marianna Biernacka, która oddała życie za swoją synową w stanie błogosławionym, jak patron dnia dzisiejszego bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, który ciągle powtarzał, abyśmy „zło dobrem zwyciężali” – wyjaśniał biskup ełcki.

Po Eucharystii, wspólnie z misjonarzami z Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji – Syberii i Oceani, dzięki połączeniom medialnym, została odmówiona koronka do Bożego Miłosierdzia.

W atmosferę posłania uczestników wprowadził spektakl pt. „Zanieście światu Miłość” w reżyserii ks. Mariusza Pawliny. Treścią spektaklu było zapewnienie, że na drogę każdy ochrzczony otrzymuje moc Ducha Świętego, zapewnienie obecności Jezusa Chrystusa i nieustanną opiekę Matki Najświętszej. Spektakl kończył się przekazaniem świec kongresowym wszystkim przedstawicielom życia społecznego ze słowami posłania. I tak świece zostały przekazane rodzinom, osobom życia konsekrowanego, nauczycielom, politykom, dziennikarzom…

Kongres misyjny w diecezji ełckiej był okazją do posłania Magdaleny Wierciszewskiej, która pochodzi z parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajgrodzie, a w najbliższym czasie wyrusza na misje do Rumunii. Otrzymała błogosławieństwo oraz krzyż misyjny i różaniec. Kościół ełcki zapewnił świecką misjonarkę o pamięci w modlitwie.

Jak to już wielokrotnie w duchu misyjnym było podkreślane, świadectwa najbardziej przemawiają, dlatego też zarówno tematy konferencji, wystawy jak i zorganizowane telemosty, były przeżyciem misyjnym.

Podczas konferencji bp Jan Ozga wraz z Doume-Abomg Mbomg z Kamerunu przybliżył temat: „Powołani by być uczniami-misjonarzami i posłani z Ewangelią”.  Prelegent na przykładzie swoich doświadczeń zapewniał, że małe, szlachetne gesty, mają moc. „Nie potrzeba wiele, by dać trochę” – przypomniał misyjną zasadę. Z mądrości ludu, pośród którego posługuje podzielił się powiedzeniem, które na początku swojej pracy misyjnej przekazał mu katechista: „człowiek nie jest ptakiem”. „Ptak szybując pod niebem nie zostawia śladów. Ty jako misjonarz powinieneś zostawić dobre, szlachetne ślady w naszych sercach” – tak wyjaśniał mądrość ludową katechista.  Bp Ozga zachęcał, aby uczestnicy II Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej podjęli refleksję jakie ślady zostawimy naszym życiem?

Kolejna prelegentka, s. Goretti Mirecka OSB, zwróciła uwagę na modlitwę, która jest sercem misji ad gentes. „To od modlitwy zależy rozwój dzieła misyjnego” – mówiła zakonnica.

Nie zabrakło również praktycznego realizowania zadań misyjnych. O tym w jaki sposób animować misyjnie i podejmować dzieła misyjne mówił o. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj OMI. Kapłan zwrócił uwagę, że diametralnie zmieniła się sytuacja misji.

Dzięki mediom, które w każdym języku są odbierane na całym świecie, każdy z nas staje się czytelnym obrazem chrześcijaństwa. Mamy potężną siłę ewangelizacji pobożności naturalnej, ludowej – koronka do Bożego Miłosierdzia, różaniec, nabożeństwa majowe, październikowe…Nasze misje dzisiaj, to dzielenie się wiarą- wyjaśniał zakonnik.

Państwo Wioletta i Piotr Wojciechowscy, katechiści Drogi Neokatechumenalnej dali świadectwo realizacji zadań misji w rodzinie.

Być w misji to jest coś więcej niż wsparcie materialne misji. Potrzeba, aby świat, ludzie widzieli, że taka miłość, aż po krzyż istnieje, że to, co mówi Ewangelia jest prawdą… Nasze dzieci – to jest pierwsze pole misyjności. One codziennie potrzebują abyśmy im ogłaszali Dobrą Nowinę – wyjaśniali katechiści.

Natomiast ks. dr Jacek Uchan przedstawił misyjny charakter diecezji ełckiej w wymiarze konkretnej pomocy materialnej. Od lat diecezja ełcka wspiera liczne placówki misyjne. Dla młodych konferencje powiedzieli ks. dr Zbigniew Sobolewski oraz o. dr Marcin Wrzos OMI.

Hasłem II Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej były słowa: „Ochrzczeni i posłani w mocy Ducha”. Jutro Kościół w Polsce obchodzi Niedzielę Misyjną. W diecezji ełckiej będzie to czas kongresu, świętowany we wszystkich parafiach. Jak już zapowiedział bp Jerzy Mazur, wydarzenia diecezji ełckiej wpisują się także w przygotowania do V Krajowego Kongresu Misyjnego, który będzie miał miejsce w czerwcu 2021.

Biskup Ełcki na zakończenie podziękował wszystkim misjonarzom i misjonarkom za wiarę, miłość, entuzjazm, zapał misyjny w głoszeniu Ewangelii aż po krańce ziemi. „Serdecznie dziękuję także dziennikarzom pracującym w mediach, w Martyrii, TVP1, TV TRWAM, telewizji internetowej, Radio5, lokalnym środkom społecznego przekazu za przekazywanie informacji o misjach i misjonarzach, za przekaz informacji z dzisiejszego Kongresu. W imieniu misjonarzy i misjonarek dziękuję wszystkim, darczyńcom, którzy na różny sposób pomagają misjom”.

(Monika Rogińska/zdj. M. Wrzos OMI, ks. K. Zubrzycki)