7 Wielkich Antyfon Adwentu: On będzie Bogiem z Tobą, czy Ty chcesz być z Nim? 23 grudnia

This is a custom heading element.

23 grudnia 2019

O Emmánuel, rex et légifer noster, exspectátio géntium et salvátor eárum: veni ad salvándum nos, Dómine Deus noster.
O Emmanuelu, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas wybawić nasz Panie i Boże.